Till dig som skall göra en titthålsoperation med abdominellt (inre) cerclage

Cerklage används vid cervixinsufficiens (livmoderhalsen öppnar sig utan värkar). Cerklaget kan anläggas förebyggande hos kvinnor som tidigare haft ett sent missfall eller förtidsbörd pga. cervixinsufficiens. När man lägger ett abdominellt cerclage görs detta oftast med robotassisterad laparoskopi, före en planerad graviditet. Laparoskopi är en titthålsoperation i buken.

Laparoskopi, 1177.se 

Hur skall jag förbereda mig?

Ät ingen fast föda 6 timmar före din operation. Liten mängd klar vätska fram till 2 timmar före operationen går bra. (t.ex. 1–2 glas vatten, saft, kaffe eller te utan mjölk)
Mediciner: Var god se information i kallelsen.

Hur går ingreppet till och vad händer efteråt?

Operationen görs i narkos vilket betyder att du sover djupt och inte känner någonting. I de flesta fall får du kissa precis innan ingreppet. Förebyggande injektioner mot blodpropp ges till alla. Själva ingreppet tar ca 30 min. Ett litet snitt görs vid naveln samt ytterligare små snitt på buken. Buken fylls med koldioxidgas och instrument förs in i buken via ”titthålen”. Man kan på en bildskärm se buken inuti. Man lägger ett band runt den övre delen av livmoderhalsen. Efter operationen vistas du på uppvakningsavdelningen under en kortare tid och kan gå hem samma dag som operationen.

Under det första dygnet efter operationen kan man ibland känna en molande värk nedtill. Det kan lindras med värktabletter som Alvedon och Ipren. De flesta patienter går hem dagen efter operation. Förbanden kan tas bort efter 7 dygn. Stygnen försvinner av sig själva.

Om något tillstöter akut?

Ring 1177 om du får: rikliga blödningar som gör dig påverkad, illaluktande flytningar i samband med feber (temp>38 grader) och/eller kraftig buksmärta.

Behövs sjukskrivning?

Sjukskrivning behövs i regel inte.

Vad bör jag tänka på efteråt?

Du kan återgå till vanliga sysslor redan samma dag. Lättare motion som promenader går bra men vänta 2–3 veckor med intensiv träning som t.ex. spinning, ridning, gymnastik eller gymträning med bukpress.

Behöver jag återbesök?

Stäm av med operatören när återbesök behövs.

Frågor?

Har du frågor inför operationen, ring Operationsplaneringen:
Telefon: 08-123 569 89. Telefontid: Mån-Tor
Har du frågor efter operationen, ring Gynmottagningen:
Telefon: 08-123 569 96. Telefontid: Mån-Fre
Har du varit inlagd på avdelning 14 ringer du dit under den första veckan:
Telefon 08-123 554 14. Därefter ringer du Gynmottagningen.
Ta gärna med detta informationsblad på operationsdagen!