Till dig som ska göra en myomembolisering

Till dig som skall göra en myomembolisering

Myomembolisering är ett alternativ till större kirurgi vid symptomgivande myom i livmodern. Denna metod kan väljas när annan sjukdom gör större kirurgi olämplig, om kvinnan själv önskar prova demobilisering hellre än kirurgi eller vid infertilitet, där kirurgi inte är ett alternativ pga. stor risk för att hela livmodern ev. måste opereras bort. Cirka 85% av de som genomgår myomembolisering får en klar lindring av sina symtom.

Myom, 1177.se

Hur ska jag förbereda mig?

Ät ingen fast föda 6 timmar före din operation. Liten mängd klar vätska fram till 2 timmar före operationen går bra. (t.ex. 1–2 glas vatten, saft, kaffe eller te utan mjölk)
Mediciner: Var god se information i kallelsen.

Hur går ingreppet till och vad händer efteråt?

Du kommer till avdelningen 14 på operationsdagens morgon och får en säng, en urinkateter och premedicinering. Emboliseringen görs på röntgenavdelningen genom att det förs in en liten slang i ett blodkärl i ljumsken och små partiklar sprutas in i blodkärlet. Partiklarna gör att en plugg bildas så att blodet inte kan komma fram. Därefter sprutas kontrastmedel in för att kontrollera att inget blod passerar pluggen. Myomen får nu inte tillräckligt med blod och kommer därmed att minska i storlek. Själva ingreppet tar ca 1 – 1 ½ timme. Du kan räkna med att vara inlagd på sjukhus över natten. Du får smärtlindring och på kvällen får du en blodproppsförebyggande spruta. Dagen efter operationen kan du åka hem om smärtlindringen fungerar.

Om något tillstöter akut?

Ring 1177 om du får: rikliga blödningar som gör dig påverkad, illaluktande flytningar i samband med feber (temp>38 grader) och/eller kraftig buksmärta.

Behövs sjukskrivning?

Sjukskrivning 1 vecka.

Vad bör jag tänka på efteråt?

Ett så kallat postemboliseringssyndrom kan förekomma under de 3 – 7 första dygnen hos vissa patienter med illamående, feber upp mot 38 grader och lätt stegring av infektionsvärden. Symtomen viker av sig själv och brukar inte ge allmänpåverkan. Vaginala flytningar, eventuellt innehållande små myombitar är vanligt förekommande.

Behöver jag återbesök?

Du får återbesök till läkare på mottagningen efter 6 månader, alternativt hos din öppenvårdsgynekolog. Uppföljning sker vanligtvis under 2 år.
Om myomet kvarstår, dvs är oförändrat eller har vuxit till behöver man göra vidare utredningar med t ex MR, biopsi och eventuellt operation.

Frågor?

Har du frågor inför operationen samt om tiden inte passar, ring Operationsplaneringen:
Telefon: 08-123 569 89. Telefontid: Mån-Tor
Har du frågor efter operationen, ring Gynmottagningen:
Telefon: 08-123 569 96. Telefontid: Mån-fre
Har du varit inlagd på avdelning 14 ringer du dit under den första veckan:
Telefon 08-123 554 14. Därefter ringer du Gynmottagningen.
Ta gärna med detta informationsblad på operationsdagen!