Till dig som skall sätta in en spiral

Du har fått tid för att sätta in en spiral på vår mottagning/operation. Det kan ibland finnas skäl till läkaren har ordinerat läkemedel inför detta. Det kan tex vara lugnande läkemedel eller livmoderhalsvidgande läkemedel. Om du ska få dessa läkemedel är det särskilt viktigt att du kommer på den tiden du fått besked om då läkemedlen behöver tid på sig att verka. Om du fått livmoderhalsvidgande läkemedel kan de ha biverkningar som lite illamående, diarré, frossa och magont. Det är ofarliga biverkningar som går över ganska snabbt.

Att sätta in en spiral kan göra lite ont men smärtan är kortvarig och de flesta tolererar det väl. Prata med din läkare om det finns saker du är orolig för. I de flesta fall går det snabbt att sätta in en spiral. Ibland kan det vara svårare. Det är viktigt att du kommunicerar med läkaren under tiden om du önskar avbryta försöket.

Vid besöket görs en ultraljudsundersökning för att se hur livmodern ligger, för att underlätta spiralinsättning. Vid insättning för man in ett instrument i slidan som gör att läkaren kan se livmodertappen. Om insättningen sker på operation så kan man få en kort narkos. Ofta sker insättningen i lokalbedövning. Det innebär 2-4 stick vid livmodertappen som ofta känns som en dov smärta långt inne i magen- lite som mensvärk. Därefter fäster läkaren en tång i livmodertappen. Ibland kan läkaren behöva vidga livmodertappen försiktigt. När spiralen förts in så klipps trådarna av ett par centimeter utanför livmodertappen och sedan är det klart.

Efter insättningen:

Det finns en liten risk för infektion de första 3 veckorna. Tecken till infektion är tilltagande smärta i magen, en avvikande flytning och/eller feber. Sök då akutmottagningen. Detta kan behandlas med antibiotika och man behöver inte ta ut spiralen vid en mild infektion.

Vid insättning av hormonspiral är det normalt att blöda lite av och till under de första 6-8 veckorna. För en del fortsätter småblödningarna en längre tid. Det är också normalt att få lite mensvärk till och från i magen. Du ska dock inte ha ihållande värk i flera dagar. Då skall du höra av dig till oss.