Till dig som ska ta ut en spiral

Du har fått tid för att ta ut en spiral på vår mottagning/operation. Det kan ibland finnas skäl till läkaren har ordinerat läkemedel inför detta. Det kan tex vara lugnande läkemedel eller livmoderhalsvidgande läkemedel. Om du ska få dessa läkemedel är det särskilt viktigt att du kommer på den tiden du fått besked om då läkemedlen behöver tid på sig att verka. Om du fått livmoderhalsvidgande läkemedel de ha biverkningar som lite illamående, diarré, frossa och lite ont i magen. Det är ofarliga biverkningar som går över ganska snabbt.

Prata med din läkare om det finns saker du är orolig för. I de flesta fall går det snabbt att ta ut en spiral. Ibland kan det vara svårare. Det är viktigt att du kommunicerar med läkaren under tiden om du önskar avbryta försöket.

Vid besöket görs en ultraljudsundersökning för att se hur livmodern ligger, för att underlätta spiraluttagningen. Inför uttagningen för man in ett instrument i slidan som gör att läkaren kan se livmodertappen. Om uttagningen sker på operation så kan man få en kort narkos. Ofta sker uttagningen i lokalbedövning. Det innebär 2-4 stick vid livmodertappen som ofta känns som en dov smärta långt inne i magen- lite som mensvärk. Därefter fäster läkaren en tång i livmodertappen. Ibland kan läkaren behöva vidga livmodertappen försiktigt.

Man kan sätta in en ny spiral direkt efter spiraluttaget om du önskar. Om du vill ha en hormonspiral är det viktigt att du har med den till motttagningsbesöket.