Till dig som skall göra en titthålsoperation – sterilisering

Laparoskopisk sterilisering av är en titthålsoperation i buken där äggledarna klipps eller blockeras så att spermie och ägg inte kan mötas. Ingreppet är definitivt och omfattas av Steriliseringslagen.

Sterilisering, 1177.se

Laparoskopi, 1177.se

Hur ska jag förbereda mig?

Ät ingen fast föda 6 timmar före din operation. Liten mängd klar vätska fram till 2 timmar före operationen går bra. (t.ex. 1–2 glas vatten, saft, kaffe eller te utan mjölk)
Mediciner: Var god se information i kallelsen.

Hur går ingreppet till och vad händer efteråt?

Operationen görs i narkos vilket betyder att du sover djupt och inte känner någonting. I de flesta fall får du kissa precis innan ingreppet. Förebyggande injektioner mot blodpropp ges till alla över 40 år. Själva ingreppet tar ca 30 min. Ett litet snitt görs vid naveln samt 1 litet snitt på buken. Buken fylls med koldioxidgas och instrument förs in i buken via ”titthålen”. Man kan på en bildskärm se buken inuti och därmed äggledarna. Efter operationen vistas du på uppvakningsavdelningen under en kortare tid och kan gå hem samma dag som operationen.

Under det första dygnet efter operationen kan man ibland känna en molande värk nedtill. Det kan lindras med värktabletter som Alvedon och Ipren. De flesta patienter går hem dagen efter operation. Förbanden kan tas bort efter 7 dygn. Stygnen försvinner av sig själva.

Om något tillstöter akut?

Ring 1177 om du får: rikliga blödningar som gör dig påverkad, illaluktande flytningar i samband med feber (temp>38 grader) och/eller kraftig buksmärta.

Behövs sjukskrivning?

Sjukskrivning behövs i regel inte.

Vad bör jag tänka på efteråt?

Du kan återgå till vanliga sysslor redan samma dag. Lättare motion som promenader går bra men vänta 2–3 veckor med intensiv träning som t.ex. spinning, ridning, gymnastik eller gymträning med bukpress.

När får jag besked om provsvaren?

Oftast tas inga prover men om prover tagits, skickas de för undersökning i mikroskop. Det kan ta upp till 4 veckor innan svaren kommer. Opererande läkare meddelar dig provsvaren per brev om inte annat överenskommits. Kontrollera att dina kontaktuppgifter i journalen stämmer. Om du inte hört något efter 4–6 veckor ber vi dig kontakta oss för att säkerställa att du får den information du behöver.

Behöver jag återbesök?

Det behövs inga återbesök.

Frågor?

Har du frågor inför operationen, ring Operationsplaneringen:
Telefon: 08-123 569 89. Telefontid: Mån-Tor 8:30-11
Har du frågor efter operationen, ring Gynmottagningen:
Telefon: 08-123 569 96. Telefontid: Mån-Fre
Har du varit inlagd på avdelning 14 ringer du dit under den första veckan:
Telefon 08-123 554 14. Därefter ringer du Gynmottagningen.

Ta gärna med detta informationsblad på operationsdagen!

Dokumentansvarig: MLA Operation 220909