Till dig som skall opereras med cystoskopi

Cystoskopi är en undersökning av urinröret och urinblåsan. Läkaren för in ett smalt rör med en kamera i urinröret och kan då på en bildskärm se om du har någon sjukdom. Du kan bli undersökt med cystoskopi om du har blod i urinen, urinläckage eller om det gör ont när du kissar.

Cystoskopi, 1177.se

Hur skall jag förbereda mig?

Ät ingen fast föda 6 timmar före din operation. Liten mängd klar vätska fram till 2 timmar före operationen går bra. (t.ex. 1–2 glas vatten, saft, kaffe eller te utan mjölk)

Mediciner: Var god se information i kallelsen.

Hur går ingreppet till och vad händer efteråt?

Ingreppet görs i lokalbedövning eller ”lätt narkos” och tar ca 10 minuter. Du får information av ansvarig läkare vilket ingrepp som är planerat för dig. Efter operationen vistas du på uppvakningsavdelningen under ett par timmar. Vid besöket träffar du ansvarig läkare och/eller sjuksköterska som kan informera och svara på frågor. Räkna med att hela besöket tar ca 2-3 timmar.

Behövs sjukskrivning?

Nej.

Vad bör jag tänka på efteråt?

Ibland kan slemhinnan i urinröret bli svullen efter undersökningen. Det kan göra att du inte kan tömma blåsan alls. Därför kan du behöva en kateter i urinblåsan under en kort tid tills svullnaden har gått tillbaka. Ungefär en av tjugo personer som genomgår en cystoskopi får en urinvägsinfektion efter undersökningen. Då kan det svida mycket, särskilt när du nästan har kissat färdigt. Du brukar också behöva kissa väldigt ofta. Kontakta en vårdcentral eller jouröppen mottagning så snart det går om du tror att du har urinvägsinfektion eller får feber. Du behöver inte söka vård någon annanstans om det är stängt. Vänta tills vårdcentralen eller den jouröppna mottagningen öppnar.

Behöver jag återbesök?

Du får oftast veta resultatet av undersökningen direkt efteråt, eller så snart du har återhämtat dig från narkosen. Det kan ta några veckor innan du får veta resultatet om läkaren har tagit ett vävnadsprov.

Om något tillstöter akut?

Ring 1177 om du får: rikliga blödningar som gör dig påverkad, illaluktande flytningar i samband med feber (temp>38 grader) och/eller kraftig buksmärta.

Frågor?

Har du frågor inför operationen, ring Operationsplaneringen:

Telefon: 08-123 569 89. Telefontid: Mån-Tor

Har du frågor eller besvär efter operationen, ring Gynmottagningen:

Telefon: 08-123 569 96. Telefontid: Mån-Fre 

Ta gärna med detta informationsblad på operationsdagen!