Till dig som skall opereras med vaginalt cerclage

Cerklage används vid cervixinsufficiens (livmoderhalsen öppnar sig utan värkar). Cerklaget kan anläggas akut vid cervixpåverkan under graviditet eller förebyggande hos kvinnor som tidigare haft ett sent missfall eller förtidsbörd pga. cervixinsufficiens. Oftast läggs ett vaginalt cerclage mellan gravidtetsvecka 12-14.

Missfall, 1177.se

Hur skall jag förbereda mig?

Ät ingen fast föda 6 timmar före din operation. Liten mängd klar vätska fram till 2 timmar före operationen går bra. (t.ex. 1–2 glas vatten, saft, kaffe eller te utan mjölk)
Mediciner: Var god se information i kallelsen.

Hur går ingreppet till och vad händer efteråt?

Operationen görs oftast i ryggbedövning samt i undantagsfall i narkos vilket då betyder att du sover djupt och inte känner någonting. Du får en kateter till urinblåsan som är kvar till kvällen eller morgonen därpå. Förebyggande injektioner mot blodpropp ges till alla. Själva ingreppet tar ca 45 minuter och ett band fästes kring livmoderhalsen. Bandet klipps inför vaginal förlossning.

Efter operationen vistas du på uppvakningsavdelningen under ett par timmar. Under det första dygnet efter operationen kan man känna en molande värk nedtill. Smärta är en naturlig del i efterförloppet till de flesta operationer. Illamående är också vanligt i början och kan också bero på smärta. Smärtstillande mediciner ges regelbundet och dessutom sker extra tilldelning vid behov. Rörelse och djupandning förebygger blodpropp, lunginflammation, sätter fart på magen och styrkan återkommer snabbare. De flesta patienter går hem dagen efter operation.

Behövs sjukskrivning?

Beroende på arbetsuppgifter, diskutera med ansvarig läkare.

Vad bör jag tänka på efteråt?

Kontakta vården vid tilltagande sammandragningar och//eller vaginal blödning.

Behöver jag återbesök?

Återbesök till operatören eller annan läkare sker ca 1-2 veckor efter operationen.

Om något tillstöter akut?

Ring 1177 om du får: rikliga blödningar som gör dig påverkad, illaluktande flytningar i samband med feber (temp>38 grader) och/eller kraftig buksmärta.

Frågor?

Har du frågor inför operationen, ring Operationsplaneringen:
Telefon: 08-123 569 89. Telefontid: Mån-Tor
Har du frågor eller besvär efter operationen, ring Gynmottagningen:
Telefon: 08-123 569 96. Telefontid: Mån-Fre
Ta gärna med detta informationsblad på operationsdagen!