Generellt besöksförbud

För att minska risken för smittspridning av covid-19 för Danderyds sjukhus patienter och medarbetare införs ett generellt besöksförbud. Undantag kan göras i särskilda fall.
Mer Info

Akut dagvårdsavdelning Kirurgi och urologi KUDVA

KUDVA är en dagvårdsavdelning där vi helgfria vardagar har möjlighet att utreda och behandla kirurg- och urologpatienter som sökt vård akut.

Våra patienter

Utöver akuta kirurg- och urologpatienter tar vi emot patienter som till exempel:

  • väntar på att göra biopsi
  • fått återbesökstid från akuten
  • som väntar på röntgen eller ultraljudsundersökning.


Vi som jobbar här

På KUDVA träffar du specialistläkare och sjuksköterskor från kirurg- och urologkliniken.

Vårdplatser

Här finns åtta vårdplatser.

Du kommer till oss efter en första bedömning på akuten eller hos husläkare.

Flertalet av våra vårdplatser utgörs av sittplatser i fåtöljer.

Vi har inte möjlighet att ta emot patienter med omvårdnadsbehov eller med smittsam sjukdom.

Du som vårdas här kan bära egna kläder och behöver inte ha någon venös infart om inte behandlingen du får kräver det.

Det går att få enklare måltider och kaffe på plats (endast patienter).

Om det under vår utredning framkommer behov av längre vårdtid läggs du in på slutenvårdsavdelning.

Innan du går hem får du information om eventuell uppföljning - ibland kan du få komma tillbaka till KUDVA dagen efter för fortsatt utredning.