Besöksrekommendationer

För att minska risken för smittspridning av covid-19 har vi besöksrekommendationer på Danderyds sjukhus. Rekommendationerna gäller även för dig som är vaccinerad. Vissa verksamheter har fortfarande besöksförbud.

Mer Info