Generellt besöksförbud

För att minska risken för smittspridning av covid-19 för Danderyds sjukhus patienter och medarbetare införs ett generellt besöksförbud. Undantag kan göras i särskilda fall.
Mer Info

Anestesimottagning

Om mottagningen

Vi tar emot patienter för preoperativ bedömning inför elektiva operationer inom kirurgisk-, urologisk-, ortopedisk- eller gynekologisk specialitet.

I flertalet av fallen genomförs anestesibedömningen utifrån den ifyllda elektroniska hälsodeklarationen sk e-HD, som patienten fått hemskickad. Friska patienter eller patienter som nyligen sövts utan komplikationer bedöms oftast via e-Hd. Vid fysiska besök på anestesimottagningen träffar patienten en anestesiolog eller anestesisjuksköterska som gör en bedömning och planerar lämplig anestesimetod.

Vid akuta preoperativa bedömningar kontakta respektive opererande sektion på dagtid och anestesijour på jourtid.