Arytmienhet

Vi tar emot dig som har hjärtproblem i form av hjärtrytmrubbningar och svimningsbesvär.

Om mottagningen

Vi tar emot dig som har hjärtproblem och behöver avancerad utredning och behandling av hjärtrytmrubbningar och svimningsbesvär.

Vi som arbetar här är undersköterskor samt sjuksköterskor och läkare med särskild utbildning inom hjärtmedicin.

Remiss

För att komma till oss behöver du remiss, antingen från husläkare eller specialistläkare.

Informationsträffar om förmaksflimmer för patienter och anhöriga

Här kan du se vilka datum och tider höstens informationsträffar hålls.

Elektronisk kontakt - Använd 1177 Vårdguidens e-tjänster

Vi har som regel att inte diskutera patientärenden via e-post, då vi inte kan garantera skyddet av personuppgifter. Vill du kontakta din vårdgivare elektroniskt ber vi dig använda 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Förberedelser

När vi fått din remiss skickar vi en kallelse med tid för besök. Av kallelsen framgår om du behöver ta några prover eller på annat sätt förbereda dig inför ditt besök hos oss.

Ombokning

Om du önskar boka om din tid, är vi tacksamma om du gör det så snart som möjligt. Bokar du av en en förberedande undersökning inför ditt läkarbesök hos oss, exempelvis på klinisk fysiologi, måste du även meddela detta till oss.

Ta med

  • Läkemedelslista. 
  • Lista med frågor som du vill ha svar på.

Vid läkarbesöket görs en bedömning av ditt medicinska tillstånd avseende hjärtat, och ställning tas till din fortsatta vård och behandling.

Gäller ditt besök din pacemaker ICD, görs framförallt en teknisk kontroll av dess funktion vilken kan utföras av en sjuksköterska eller läkare.

På enheten gör vi även NIE- och TILT-undersökningar.

När undersökningen är klar kommer vi överens om hur den fortsatta vården ska se ut och bestämmer tid för eventuellt återbesök.

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor.