Generellt besöksförbud

För att minska risken för smittspridning av covid-19 för Danderyds sjukhus patienter och medarbetare införs ett generellt besöksförbud. Undantag kan göras i särskilda fall.
Mer Info

Auroramottagning

Vi tar emot dig som känner stark oro och rädsla under graviditeten och inför att föda.

Auroramottagningen finns för dig som behöver extra stöd under graviditeten.

Att känna oro och rädsla är naturligt, dessa känslor får dig att fundera över hur du kan förbereda dig. Ibland tar oron överhanden och förvandlas till svårhanterlig rädsla som du kan få hjälp med.

Prata i första hand med din barnmorska/ eller läkare på mödravårdscentralen som kan remittera dig vidare till oss på Auroramottagningen vid behov.

Definition av Stark förlossningsrädsla

Att vara så rädd inför, under eller efter förlossningen att du inte vågar bli gravid/föda barn eller att rädslan påverkar din vardag, ditt välmående och din sömn.

Om mottagningen

Vi arbetar i ett team av barnmorskor, kuratorer och läkare med lång erfarenhet av att hjälpa förlossningsrädda kvinnor. Vi erbjuder samtal och praktiskt stöd i första hand med en av teamets barnmorskor, enskilt eller tillsammans med din partner

Samtalen ger hjälp att få mer fakta, reda ut vad rädslan står för och få hjälp till bearbetning. Därefter upprättar vi tillsammans en födelseplan inför kommande födsel.

Vi vill försöka att skapa en så trygg födsel och positiv förlossningsupplevelse som möjligt för dig, din partner och ditt barn oavsett förlossningssätt.

Kontakta oss

Telefonnummer hittar du här på sidan under rubriken "Kontakta oss". 
Telefontid är onsdagar 09:00-11:00

Det går alltid att lämna meddelande på telefonsvararen, så kontaktar vi dig så snart vi kan.

Elektronisk kontakt - Använd 1177 Vårdguidens e-tjänster

Vi har som regel att inte diskutera patientärenden via e-post, då vi inte kan garantera skyddet av personuppgifter. Vill du kontakta din vårdgivare elektroniskt ber vi dig använda 1177 Vårdguidens e-tjänster.

När vi fått din remiss kallas du till barnmorska, läkare eller kurator utifrån behovet som framkommer på remissen.

Din partner är välkommen att följa med om du så önskar.

Vi talar om din rädsla och vad som kan hjälpa dig när du ska föda. Utifrån detta gör vi tillsammans en planering inför förlossningen. Denna planering finns sedan i din journal på förlossningen så att personalen där är förberedd på att möta dina behov. 

Ibland räcker det med ett samtal men vid behov får du komma flera gånger. För vissa kvinnor kan det kännas bra att få besöka förlossningen innan det är dags att föda.