Till dig som ska opereras för en fistel mellan ändtarm och vagina

Ano- och rektovaginala fistlar är falska gångar mellan analkanalen eller ändtarmen och vagina. Dessa kan uppstå till följd av förlossningsskador eller annan skada mot bäckenbotten. Andra orsaker kan vara tarmsjukdomar, strålbehandling eller tumör.

Symptomen är av varierande grad och beroende på fistelns lokalisation och storlek. De vanligaste symptomen är illaluktande luft och sekret från vagina och ibland upprepade urinvägsinfektioner.

Principen med kirurgisk behandling är att ta bort hela fistelgången och stänga defekten mellan tarm och vagina. Det finns olika operationsmetoder och valet beror på en mängd faktorer.

Inför en kirurgisk förslutning av fisteln kan det ibland bli aktuellt med en tillfällig avlastande stomi (”påse på magen”) för att minska symtomen och eventuellt underlätta läkningsprocessen.

Hur du ska förbereda dig

Ät ingen fast föda sex timmar före din operation. En liten mängd klar vätska fram till två timmar innan operationen går bra, exempelvis ett till två glas vatten, kaffe eller te utan mjölk, inga smoothies och ingen nypon-/blåbärssoppa.

Mediciner

Var god se information i kallelsen.

Hur går ingreppet till och vad händer efteråt?

Fisteloperation görs oftast i narkos. Operationen utförs via slidan och ändtarmen, ibland via mellangården. Det finns ett flertal operationsmetoder och teamet väljer den som passar dig bäst. Om fisteln har uppstått till följd av förlossningsskada eller annat trauma mot bäckenbotten kan det bli aktuellt att samtidigt bygga upp mellangården.

Efter operationen vistas du på uppvakningsavdelningen under ett par timmar. Räkna med att stanna kvar en natt på vårdavdelning. Under de första dagarna efter operationen kan man känna en molande värk nedtill. Det kan lindras med värktabletter som Alvedon och NSAID (ex vis Celebra, Ipren eller Naproxen). Undvik i möjligaste mån morfinliknande preparat då de kan orsaka förstoppning. Det kan vara aktuellt med antibiotika efter operationen. Stygnen försvinner av sig själva, alternativt tas de bort på din vårdcentral enligt ordination.

Behövs sjukskrivning?

Hur lång sjukskrivning som behövs avgörs av hur tungt arbete du har och operationens omfattning. Vanligtvis rekommenderas sjukskrivning i fyra–sex veckor.

Vad bör jag tänka på efteråt?

Det är vanligt med småblödningar eller blodtillblandade flytningar i tre–fyra veckor efter operationen. Lättare motion som promenader går bra men vänta sex veckor med intensiv träning som exempelvis spinning, ridning, cykling, gymnastik eller gymträning med bukpress.

Vi rekommenderar att man väntar med samliv, avstår från tamponganvändning och bad cirka sex veckor efter operation. Du kan duscha utan restriktioner.

De första fyra veckorna ska man undvika aktiviteter som ger ett ökat buktryck såsom tunga lyft, hopp och kraftig ansträngning. Vid hosta och nysning rekommenderas att man gör det med öppen mun. Om man ”kväver” nysningen/hostan inom sig stiger trycket i bukhålan vilket i sin tur belastar bäckenbotten.

Undvik förstoppning med hjälp av kost alternativt s.k. tarmreglerande medel som du kommer att få på recept. En del patienter kan behöva använda det livslångt.

Behöver jag återbesök?

Du kommer planeras för återbesök cirka två–tre månader efter operationen. I samband med andra besöket planeras du in för en undersökning i narkos för att utvärdera behandlingsresultatet.

NHV-koordinator

Vid frågor och/eller besvär efter hemkomst från operation kan du vända dig till vår NHV-koordinator på 08 – 123 573 87 eller gynmottagningen på telefon 08 - 123 569 96.

Om något tillstöter akut?

Ring 1177 om du får rikliga blödningar som gör dig påverkad, illaluktande flytningar och/eller feber (temp>38 grader) och/eller kraftig buksmärta.

Har du frågor inför operationen?

Kontakta Operationsplaneringen på 08 – 123 550 32.