Till dig som ska opereras med Sakral NeuroModulering

Vid sakral nervmodulering, SNM, använder man svaga elektriska impulser för att stimulera nerverna i korsryggen strax ovanför svanskotan. Dessa nerver (sakralnerver) stimulerar muskler och organ som påverkar blås- och tarmkontrollen. Stimulering av sakralnerverna kan i vissa fall förbättra, eller helt ta bort symtomen.

Hur du ska förbereda dig

Ät ingen fast föda sex timmar före din operation. En liten mängd klar vätska fram till två timmar innan operationen går bra, exempelvis ett till två glas vatten, kaffe eller te utan mjölk, inga smoothies och ingen nypon- eller blåbärssoppa.

Mediciner

Var god se information i kallelsen.

Hur går ingreppet till?

SNM är en minimalinvasiv operation som sker i två steg:

  • 1- en teststimulering
  • 2- om teststimuleringen är lyckad opererar man in ett permanent batteri.

Vid teststimulering lägger läkaren in en elektrod invid sakralnerverna och skickar svaga impulser till nerven från en liten dosa som bärs i ett midjebälte. Testet genomförs under tre veckor. Under hela testperioden förs en tarmdagbok. Efter tre veckor bokas du åter till dagoperation för implantation av batteri eller borttagande av elektrod beroende på hur testperioden fungerat.

Patienter som upplever väsentlig förbättring av läckage och brådska under stimuleringen (mer än 50 %) kan vara kandidater för en permanent implantation av batteri.

Vid implantation av batteri kopplas elektroden som ligger vid sakralnerverna till en stimulator som läggs under huden och sänder impulser till nerverna.

Båda operationstillfällena utförs på operationsavdelningen i narkos samt lokalbedövning.

Hur vet jag om SNM fungerar för mig?

Teamet avgör om SNM är möjlig för dig. I så fall kommer du att planeras för teststimulering. Resultatet av teststimuleringen avgör om du kommer att bli erbjuden permanent implantation av batteri.

Vilka fördelar erbjuder behandlingen?

SNM kan minska, eller helt ta bort dina tarmfunktionsproblem. Behandlingen orsakar ingen varaktig förändring på dina organ och kan när som helst avslutas. Om behandlingen i framtiden inte längre skulle ha effekt, eller måste avbrytas, har dina organ inte skadats.

Ett utvärderingstest tillåter dig att pröva om behandlingen ger önskad effekt innan du tar ett ställningstagande till eventuell permanent behandling. Detta test ger dig en känsla av hur en permanent behandling kommer att fungera och upplevas.

Under testperioden är det viktigt att du lever som vanligt, men undviker tunga lyft och hastig tänjning eller sträckning av ryggen.

Vem kan få SNM behandling?

SNM behandling är avsedd för att behandla kronisk och funktionell tarmdysfunktion hos patienter där konservativ behandling inte haft effekt eller kan tolereras. Indikationen är i dessa fall avföringsinkontinens.

Metoden är olämplig för patienter som inte får tillfredsställande respons på teststimuleringen eller för patienter som inte kan kontrollera apparaturen.

Kliniska undersökningar visar att eventuella biverkningar med SNM behandling är lindriga och blir inte permanenta. De vanligaste biverkningarna är smärta vid implantationsstället, att elektroden rubbas ur sitt läge, infektion, ökade känselförnimmelser eller tekniska problem.

Uppföljning och återbesök

Under testperioden har du regelbunden telefonkontakt och mottagningsbesök med din uroterapeut som hjälper dig att optimera inställningen av stimuleringen. I slutet av testet utvärderar du och teamet tillsammans behandlingsresultatet.

Om testet har gott resultat går du vidare till steg 2, dvs får ett batteri inopererat. Det innebär att du kommer du följas upp av vår uroterapeut en gång per år, eller vid behov, för kontroll av apparatur och tarmfunktion.

Om testet inte har önskad effekt opereras i stället elektroden bort efter de tre testveckorna.

Behövs sjukskrivning?

Individuell bedömning.

Vad bör jag tänka på efteråt?

Under de första dagarna efter operationen kan man känna en molande värk. Det kan lindras med värktabletter som Alvedon och NSAID (exempelvis Celebra, Ipren eller Naproxen). Undvik i möjligaste mån morfinliknande preparat då de kan orsaka förstoppning.

Uroterapeut

Vid frågor och/eller besvär efter hemkomst från operation kan du vända dig till vår uroterapeut på telefon 08 - 123 550 22.

Om något tillstöter akut?

Ring 1177 om du får rikliga blödning, kraftig smärta, feber (> 38 grader), eller andra tecken till infektion.

Har du frågor inför operationen?

Kontakta operationsplaneringen på 08 - 123 550 32.