Till dig som ska opereras på grund av en fistel med kroppsegna fettceller

Ano- och rektovaginala fistlar är falska gångar mellan analkanalen eller ändtarmen och vagina. Dessa kan uppstå till följd av förlossningsskador eller annan skada mot bäckenbotten. Andra orsaker kan vara tarmsjukdomar, strålbehandling eller tumör. Symptomen är av varierande grad och beroende på fistelns lokalisation och storlek. De vanligaste symptomen är illaluktande luft och sekret från vagina och ibland upprepande urinvägsinfektioner.

Principen med den kirurgiska behandlingen är att ta bort hela fistelgången och stänga genom suturer (stygn) och kroppsegna fettceller som fungerar som stamceller. Fettceller tas från underhudsfettet genom fettsugning.

Hur du ska förbereda dig

Ät ingen fast föda sex timmar före din operation.

En liten mängd klar vätska fram till två timmar före operationen går bra, exempelvis ett till två glas vatten, kaffe eller te utan mjölk, inga smoothies och ingen nypon- eller blåbärssoppa.

Mediciner

Var god se information i kallelsen.

Hur går ingreppet till och vad händer efteråt?

Fistelplastik görs alltid i narkos. Själva ingreppet tar ca 90 minuter. Operationen utförs i två steg: först tar man fram fettvävnad från underhudsfett i bukväggen, s k fettsugning. Därefter centrifugeras och prepareras fettvävnaden så att överskottsvätska avlägsnas. Sedan skrapar man bort fistelgången och försluter defekten i tarmväggen med suturer. Öppningen in mot slidan lämnas öppet för dränage. Härefter lägger man kroppsegen fettvävnad kring och i defekten så att cellerna kan försluta fistelgången.

Efter operationen vistas du på uppvakningsavdelningen under ett par timmar. Du kan lämna sjukhuset på operationsdagen. Under de första dagarna efter operationen kan man känna en molande värk nedtill. Det kan lindras med värktabletter som Alvedon och NSAID (exempelvis Celebra, Ipren eller Naproxen). Undvik i möjligaste mån morfinliknande preparat då de kan orsaka förstoppning. Du kommer att få recept på antibiotika i en vecka, samt Vitamin C tabletter i två veckor.

Stygnen försvinner av sig själva. Det är normalt att det rinner tjockflytande gulaktig vätska från vagina de första veckorna. Det är en del av fettvävnaden som har sprutats runt fistelmynningen och det ska rinna ut.

Du får ett tryckförband över nedre buken över det området där man har tagit fettvävnaden ifrån. Tryckförbandet avlägsnas innan hemgång. Själva förbandet över den lilla incisionen i huden kan sitta kvar i en vecka. Du kan duscha med förbandet.

Behövs sjukskrivning?

Hur lång sjukskrivning som behövs avgörs av hur tungt arbete du har och operationens omfattning. Vanligtvis rekommenderas sjukskrivning i cirka två veckor.

Vad bör jag tänka på efteråt?

Det är vanligt med småblödningar, blodtillblandade eller rikliga gulaktiga flytningar i tre–fyra veckor efter operationen. Lättare motion som promenader går bra, men vänta sex veckor med intensiv träning exempelvis spinning, ridning, cykling, gymnastik eller gymträning med bukpress. De första fyra veckorna ska man undvika aktiviteter som ger ett ökat buktryck, såsom tunga lyft, hopp och kraftig ansträngning.

Vid hosta och nysning rekommenderas att man gör det med öppen mun. Om man ”kväver” nysningen/hostan inom sig stiger trycket i bukhålan vilket i sin tur belastar bäckenbotten.

Vi rekommenderar att man väntar med samliv, avstår från tamponganvändning och bad cirka sex veckor efter operation. Du kan duscha utan restriktioner.

Undvik förstoppning med hjälp av kost alternativt s.k. tarmreglerande medel som du kommer att få utskrivna på recept. En del patienter kan behöva använda det livslångt.

Behöver jag återbesök?

Du kommer planeras för en undersökning i narkos sex–åtta veckor efter första operationen. Om man konstaterar en kvarstående fistel behöver man upprepa operationen direkt. De flesta patienter behöver genomgå ingreppet minst två gånger, medan vissa läker ut fisteln efter en operation.

NHV-koordinator

Vid frågor och/eller besvär efter hemkomst från operation kan du vända dig till vår NHV-koordinator på 08 – 123 573 87 eller gynmottagningen på telefon 08 - 123 569 96.

Om något tillstöter akut?

Ring 1177 om du får: rikliga blödningar som gör dig påverkad, illaluktande flytningar och/eller feber (temp>38 grader) och/eller kraftig buksmärta.

Har du frågor inför operationen?

Kontakta operationsplaneringen på telefon 08 – 123 550 32.