Information till dig som remittent

Kvinnor med följande besvär är aktuella för utredning och behandling inom NHV-området rekonstruktiv kirurgi vid förlossningsskador:

  • Stora besvär av avföringsläckage efter förlossning, med påvisbar nedsatt tonus i analsfinktern alternativt ultraljusdefekt av sfinktermuskulaturen, och där konservativ behandling inte har tillräcklig effekt
  • Ano- och rektovaginala fistlar efter förlossning

Den andra NHV-enheten inom detta område finns på Kvinnokliniken på Universitetssjukhuset i Linköping.

Remissförfarande

Innan remiss skickas till oss önskar vi att patienten är väl informerad om hur utredningen går till. Vi har därför tagit fram patientinformation före remiss som patienten bör läsa igenom.

Patientinformation före remiss 

Remissbedömningsunderlag

För att en patient ska bli aktuell för bedömning behöver vi ett fullständigt ifyllt remissbedömningsunderlag, utöver den ordinarie remissen. Fyll i formuläret på webbplatsen och skriv ut remissbedömningsunderlaget. Skicka in till oss per post. 

Remissbedömningsunderlag

Patient som är folkbokförd utanför region Stockholm

I dessa fall krävs alltid en betalningsförbindelse/specialistvårdsremiss för vård. Eventuellt behövs även en betalningsförbindelse för sjukresa. Vissa ingrepp kräver liggande transport till hemregionen, ibland med flyg. NHV-koordinator meddelar om det blir aktuellt.

Skicka in remiss och remissbedömningsunderlag

  • Remiss läggs in elektroniskt via TakeCare. Det går också bra att skicka in remissen med post.
  • Välj mottagare DS Gyn Bäckenbottencentrum samt konsultationsorsak NHV Rekonstruktiv kirurgi av förlossningsskada.
  • Remissbedömningsunderlaget och eventuella betalningsförbindelser skickas med post till:

Danderyds Sjukhus AB
Bäckenbottencentrum
Armbågsvägen 1, målpunkt 0
182 88 Stockholm

Multidisciplinär konferens

NHV-teamen på Kvinnoklinikerna på Danderyds Sjukhus och Universitetssjukhuset i Linköping bedömer remissen på en gemensam multidisciplinär konferens. Faktorer som aktuella väntetider samt operationskapacitet kan göra att remiss omfördelas till den som för tillfället har bäst tillgänglighet.

Kontaktuppgifter

NHV-koordinator, Bäckenbottencentrum

E-post: kvk.nhv.ds@regionstockholm.se

Telefon: 08-123 573 87