Till dig som ska opereras med en sfinkterrekonstruktion

Anal inkontinens innebär en nedsatt förmåga eller oförmåga att kontrollera sin tarmfunktion gällande gas och/eller avföring. Anal inkontinens kan exempelvis bero på bakomliggande sjukdomar såsom inflammatorisk tarmsjukdom, förstoppning, diarré, eller förlossningsskada.

Kvinnor som har stora besvär och påvisbar defekt i sfinktermuskulaturen, där konservativ behandling inte har tillräcklig effekt, kan bli aktuella för kirurgisk behandling med sekundär sfinkterrekonstruktion, dvs att man bygger upp den felläkta slutmuskeln kring ändtarmsöppningen.

Syftet med operationen är att återställa den ringformade sfinktermuskeln och samtidigt bygga upp mellangården. Mellangården är ett område med mjuka vävnader mellan slidan och ändtarmen. Det är också ett fäste för knipmuskulaturen i bäckenbotten som hjälper till att hålla tillbaka gaser och avföring. Då dessa är viktiga för ändtarmens funktion behöver de oftast lagas samtidigt.

Hur ska jag förbereda mig?

Ät ingen fast föda sex timmar före din operation. En liten mängd klar vätska fram till två timmar innan operationen går bra, exempelvis ett till två glas vatten, kaffe eller te utan mjölk, inga smoothies och ingen nypon- eller blåbärssoppa.

Mediciner

Var god se information i kallelsen.

Hur går ingreppet till och vad händer efteråt?

Sfinkterrekonstruktion görs vanligen i ryggbedövning eller narkos. Möjlighet finns att få lugnande/avslappnande medicin om det skulle behövas. Själva ingreppet tar ca 90–120 minuter. Operationen utförs via slidan. Man öppnar upp kring ändtarmsmuskeln och syr igen musklerna med en överlappning och samtidigt förstärks även vävnaderna i mellangården. Ibland läggs en tamponad in som fungerar som ett tryckförband, denna tas bort efter cirka fyra timmar.

Efter operationen vistas du på uppvakningsavdelningen under ett par timmar. Räkna med att stanna kvar en natt på vårdavdelning. Under de fösta dagarna efter operationen kan man känna en molande värk nedtill. Det kan lindras med värktabletter som Alvedon och NSAID (exempelvis Celebra, Ipren eller Naproxen), samt kyla som exempelvis isbinda. Undvik i möjligaste mån morfinliknande preparat då de kan orsaka förstoppning. Det kan bli aktuellt med en antibiotikakur efter operationen. Stygnen försvinner av sig själva, alternativt tas de bort på din vårdcentral enligt ordination.

Behövs sjukskrivning?

Hur lång sjukskrivning som behövs avgörs av hur tungt arbete du har och operationens omfattning. Vanligtvis rekommenderas sjukskrivning i fyra till sex veckor.

Vad bör jag tänka på efteråt?

Det är vanligt med småblödningar eller blodtillblandade flytningar i tre till sex veckor efter operationen. Lättare motion som promenader går bra, men vänta sex veckor med intensiv träning som exempelvis spinning, ridning, cykling, gymnastik eller gymträning med bukpress. Vi rekommenderar att man väntar med samliv, avstår från tamponganvändning och bad cirka sex veckor efter operation. Du kan duscha utan restriktioner.

De första fyra veckorna ska man undvika aktiviteter som ger ett ökat buktryck såsom tunga lyft, hopp och kraftig ansträngning. Vid hosta och nysning rekommenderas att man gör det med öppen mun.

Om man ”kväver” nysningen/hostan inom sig stiger trycket i bukhålan, vilket i sin tur belastar bäckenbotten. Undvik förstoppning med hjälp av kost alternativt s.k. tarmreglerande medel som du kommer att få utskrivna på recept. En del patienter kan behöva använda det livslångt.

Behöver jag återbesök?

Du kommer planeras för teambesök till läkare och uroterapeut cirka tre-fyra månader efter operationen. Vid det besöket görs en individuell uppföljningsplan.

NHV-koordinator/uroterapeut

Vid frågor och/eller besvär efter hemkomst från operation kan du vända dig till vår NHV-koordinator, din uroterapeut, eller gynmottagningen.

NHV-koordinator: 08 – 123 573 87

Uroterapeut: 08 – 123 550 22

Gynmottagning 08 - 123 569 96

Om något tillstöter akut?

Ring 1177 om du får rikliga blödningar som gör dig påverkad, illaluktande flytningar och/eller feber (temp>38 grader) och/eller kraftig buksmärta.

Har du frågor inför operationen?

Kontaktat operationsplanering på 08 – 123 587 73