Generellt besöksförbud

För att minska risken för smittspridning av covid-19 för Danderyds sjukhus patienter och medarbetare införs ett generellt besöksförbud. Undantag kan göras i särskilda fall.
Mer Info

Dagkirurgi (gynekologi)

Vi tar emot dig som ska genomgå en dagkirurgisk operation. Du kommer till sjukhuset, opereras och kan sedan gå hem samma dag. För att komma till oss behöver du remiss från husläkare eller specialistläkare.

För att få en så god bild som möjligt av din hälsa ber vi dig att fylla i en hälsodeklaration. Du får en länk till en elektronisk hälsodeklaration i samband med din kallelse. Om du föredrar att skriva ut och fylla i ett pappersformulär kan du göra det här. Med hjälp av hälsodeklarationen kan vi på dagoperation ta hand om dig på bästa tänkbara sätt. Vi vill om möjligt ha din hälsodeklaration insänd en vecka före din operation:

Hälsodeklaration

Health Questionnaire

Skickas till:
Anestesimottagningen
Danderyds sjukhus
182 88 Stockholm

Telefontider

Dagen innan din operation ring operationsplanering gynekologi:  08-123 589 05
Telefontid:  Mån-tors 13.30-14.30

För frågor/att avboka din operation  ring 08-123 574 98 
Telefontid Månd - tors 08.30-10.30

Vid sent återbud  kontakta Gynekologisk uppvakningsavdelning
Ring:  08-123 554 10 kl.17.00-21.00

När vi fått din remiss skickar vi en kallelse med planerat datum för operation. I kallelsen finns instruktioner om hur du ska göra för att bekräfta att du kan opereras det inbokade datumet. Med kallelsen skickar vi också en hälsodeklaration som vi vill att du fyller i och skickar tillbaka till oss. Var extra tydlig när du anger aktuella mediciner, tidigare upplevelser i samband med operation och narkos, eventuell smärtproblematik samt aktuella telefon- och mobilnummer där vi kan nå dig och närstående.

Observera att den tid du får inte är tiden när operationen startar utan den tid när du ska komma till sjukhuset.

Se gärna informationsfilmerna för dig som ska genomgå en operation på Danderyds sjukhus.

Hygienföreskrifter

För att minska risken för infektion är det viktigt med noggrann hygien inför operationen. Duscha noga och tvätta med bakteriedödande medel (exempelvis Descutan) som finns att köpa på apotek. Följ instruktionen för helkroppstvätt. Byt till rena kläder efter dusch. Ta bort smink, nagellack samt eventuell piercing och använd varken parfym, hudlotion eller kontaktlinser. Lämna värdesaker och smycken hemma.

Mediciner

Du ska ta den medicin som din läkare har ordinerat inför operationen. Du får även ta smärtstillande medicin, till exempel Alvedon eller Citodon för att undvika svår smärta.

Kontakta operationsplaneringen om du har diabetes, medicinerar mot högt blodtryck eller tar blodförtunnande läkemedel (till exempel Trombyl, Waran eller Plavix), och inte har blivit erbjuden att träffa narkosläkare inför operationen. Uppge även aktuell medicinering och sjukdomar när du ringer till dagkirurgen för att få veta tiden när du ska vara på sjukhuset på operationsdagen.

Fasta inför operation

Du ska inte äta någon mat efter klockan 24.00 natten före din operation. Fram till klockan 06.00 får du dricka maximalt två glas klar dryck, till exempel vatten, saft (ej juice) eller te respektive kaffe utan mjölk. Du får inte tugga tuggummi efter klockan 06.00 och undvik att röka eller snusa.

Mobiltelefon, datorer, böcker och tidningar

På dagkirurgen är det tillåtet att använda mobiltelefon samt dator. I övrigt rekommenderar vi att du tar med böcker och tidningar eftersom det kan ta tid innan du blir utskriven och får gå hem.

Förhinder eller andra orsaker som påverkar planeringen av din operation
Om du blir sjuk eller har någon typ av hudirritation innan operationen kan det påverka planeringen av din operation. I så fall vill vi att du kontaktar vår operationsplanering. Vi vill även veta om du har någon sjukdom eller tar något läkemedel som gör att du behöver träffa en narkosläkare inför operationen. Kontakta oss även om du inte har möjlighet att arrangera tillsyn i hemmet första dygnet efter operation eller har behov av tolk.

Ta gärna med en lista med frågor som du vill ha svar på.

På operationsdagen 

Du börjar med att anmäla dig på dagkirurgiska mottagningen. En anhörig kan vara med dig som stöd under besöket. Medan operationen pågår uppskattar vi om den närstående väntar någon annanstans.

Före operationen

Du byter om till operationskläder och behåller underkläder på. Egna kläder, smycken samt värdesaker låses in i valfritt ledigt skåp utanför omklädningsrummet. Innan din operation får du efter behov träffa läkare, sjuksköterska samt undersköterska. Ska du få bedövning inför operationen utför narkosläkaren denna. Vid behov ger vi dig lugnande medicin för att minska oro och eventuellt obehag när bedövningen läggs.

Efter operationen

Efter operationen kommer du tillbaka till dagkirurgen där vi övervakar att du mår bra. Viss svullnad, blåmärke runt operationsområdet samt i angränsande område kan uppstå efter operationen. Detta är normalt och försvinner av sig själv inom några veckor. 

För att underlätta rehabiliteringen är det viktigt att du kommer upp och rör på dig så snart som möjligt efter operationen. Du får börja med att dricka saft eller vatten. Därefter förflytta dig till stol för att äta smörgås samt dricka kaffe, te eller choklad.
 

Efter operationen hjälper du oss att bedöma din smärta enligt en mätmetod där du får uppskatta din smärta på en skala från ett till tio. Upplever du mer smärta än acceptabelt efter en operation ger vi olika typer av läkemedel för att lindra smärtan. Beroende på ingrepp kan arm, ben eller fot bedövas med lokalbedövningsmedel före eller efter operation. Bedövningsmedlet har ofta effekt mellan 8-12 timmar. På grund av risk för skada är det viktigt att inte belasta den bedövade kroppsdelen innan känseln kommit tillbaka. Vid behov får du låna kryckor.

Innan du åker hem efter operationen måste du kissa en gång. 

När du skrivs ut från avdelningen har vi ett utskrivningssamtal då vi går igenom din vårdtid. Du får även ett skriftligt utskrivningsmeddelande och information om mediciner och återbesök om det är aktuellt. Närstående är välkomna att vara med under utskrivningssamtalet.

Innan du går hem vill vi försäkra oss om att du har förstått de instruktioner du har fått och vet vilken smärtstillande medicin du ska ta för att undvika besvär med svår smärta efter operationen.

Hemtransport

På grund av kvarvarande effekt av narkos- och bedövningsmedel är det inte tillåtet att köra bil ett dygn efter operationen. Be i första hand någon närstående hämta dig ifrån sjukhuset. Vid behov ordnar vi med sjukresa.

Parkering

Det går i dagläget endast att betala parkeringsavgift för fyra timmar. Om du har du bil med dig för att bli hämtad med den och skulle få parkeringsböter kan vi hjälpa till med att skriva ett intyg som tillsammans med kontrollavgiften skickas till parkeringsenheten på Danderyds Sjukhus med önskan om makulering.

När du har kommit hem

Var noga med att följa de instruktioner som du har fått. Det är bra att ha smärtstillande mediciner som till exempel Alvedon (paracetamol) hemma. Dessa kan köpas receptfritt på apotek. Smärtstillande mediciner har bäst effekt om man tar dem förebyggande och regelbundet innan svår smärta hunnit uppstå. Av de flesta smärtstillande mediciner kan man bli förstoppad. Du kan till viss del förebygga detta själv genom att äta fiberrikkost, katrinplommon, dricka vatten och röra på dig. På apotek finns receptfria mediciner att köpa för att förebygga förstoppning.

Du bör kontakta oss om du får rodnad runt såret, feber över 38 grader, om smärtan kvarstår eller ökar eller om du har fått gips eller linda som skaver och klämmer och påverkar cirkulationen så att kroppsdelen blir kall, smärtar eller domnar bort.

Om du har ont eller är orolig för något ber vi dig kontakta oss.