Generellt besöksförbud

För att minska risken för smittspridning av covid-19 för Danderyds sjukhus patienter och medarbetare införs ett generellt besöksförbud. Undantag kan göras i särskilda fall.
Mer Info

Dagoperation (ortopedi)

Vi tar emot dig som ska genomgå en dagkirurgisk operation inom ortopedi.

Om avdelningen

Vi tar emot dig som ska genomgå en dagkirurgisk operation. Du kommer till sjukhuset, opereras och kan sedan gå hem samma dag. För att komma till oss behöver du remiss från husläkare eller specialistläkare. Vi har ett högt kvalitetstänkande som ger patienten en trygg och säker vård.

Telefontider

Operationsplaneringen - ortopedi: Mån-tor kl. 08:00-15:00, fre 09:00-11:00

Ortopedmottagningen: Mån-fre 08:00-12:30

Fyll i hälsodeklaration

För att få en så god bild som möjligt av din hälsa ber vi dig att fylla i en hälsodeklaration. Med hjälp av hälsodeklarationen kan vi på dagoperation ta hand om dig på bästa tänkbara sätt. Vi vill om möjligt ha din hälsodeklaration insänd en vecka före din operation. En elektronisk hälsodeklarations länk kommer skickas hem till dig per post i kallelsen.  

Ta del av hela kallelsen

Det är med största vikt att du noga läser igenom din kallelse med förberedelser samt följer dessa. För ev. frågor kontakta operationsplaneringen. Du kommer få din inställelsetid dagen före din inplanerade operationsdag. Operationsbokningen kontaktar dig per telefon. Om du opereras på en måndag eller dag efter helgdag kommer du bli kontaktad närmast föregående vardag.

Mobiltelefon, datorer, böcker och tidningar

På dagoperation är det tillåtet att använda mobiltelefon samt dator. I övrigt rekommenderar vi att du tar med böcker och tidningar då det kan bli lite väntan. 

Förhinder eller andra orsaker som påverkar planeringen av din operation
Kontakta operationsplaneringen om du blir sjuk eller har någon typ av hudirritation innan operationen då det kan det påverka planeringen av din operation.

Informationsfilm

Se gärna informationsfilmerna för dig som ska genomgå en operation på Danderyds sjukhus.

Frågor

Ta gärna med en lista med frågor som du vill ha svar på.

På operationsdagen 

Du anmäler dig i kassan på Dagoperation. Målpunkt S plan 12, se karta. Vi hanterar inte kontanter. 

Före operationen

Du byter om till operationskläder och behåller underkläder på. Du tilldelas ett skåp (värdesaker lämnas hemma). Innan din operation får du träffa opererande läkare.

Vi hjälper dig med smärtlindring efter behov. Vi serverar smörgås samt något att dricka. Inför hemgång: planera gärna någon som kan hämta dig alternativ erbjuder vi färdtjänst.