ERCP

ERCP (Endoskopisk Retrograd Cholangio-Pankreatografi) är ett sätt att undersöka de gångar som går från levern, gallblåsan och bukspottskörteln till tolvfingertarmen.

Många sjukdomar som drabbar gallvägarna och bukspottkörteln till exempel gallgångstenar, förträngningar i gall- eller bukspottkörtelgången kan diagnostiseras med ERCP och ofta behandlas samtidigt. 

Undersökningen

Undersökningen görs med ett böjligt endoskop som förs ner genom munnen, matstrupen och magsäcken till tolvfingertarmen. I tolvfingertarmen mynnar gallvägarna och bukspottkörtelgången. Efter att ha sprutat kontrastmedel genom öppningen kan man med en röntgenundersökning kartlägga gall- och bukspottkörtelgången. Om det behövs kan man även ta vävnadsprover från gångarna. Om röntgenbilden visar stopp i gall- eller bukspottkörtelgången kan det åtgärdas under samma undersökning. Gallstenar kan tas bort med hjälp av en speciell korg eller ballong efter vidgning av öppningen (sfinkterotomi). Om det finns en förträngning i gall- eller bukspottkörtelgången kan man vidga denna och lägga in ett litet plaströr (stent) eller metallstent genom förträngningen

Alla patienter som genomgår ERCP är inlagda. Undersökningen tar upptill en timme och utförs i ett speciellt rum på endoskopicentrum med genomlysning. Du måste vara fastande i minst sex timmar före undersökningen. Innan undersökningen får du lokalbedövningen i halsen. Innan och under ERCP undersökningen ger vi avslappnande och smärtlindrande läkemedel för att underlätta undersökningen. 

Efter undersökningen

Efter undersökningen kan man vara sömnig i några timmar av de avslappnande medicinerna, de flesta patienter får börja dricka efter några timmar. En läkare informerar dig om resultatet av undersökningen. 

Komplikationer och risker

ERCP är en relativt säker undersökning men komplikationer förekommer i 5-10 % av fallen. Det är viktigt att man som patient talar om ifall man tidigare har reagerat allergiskt mot kontrastmedel. Stråldosen man utsätts för vid undersökningen är liten. Bukspottskörtelinflammation på grund av kontrastmedel som sprutas in i gall- och bukspottkörtelgången är den vanligaste komplikationen. I de flesta fall går inflammationen över utan någon speciell behandling annat än fasta och dropp. Allvarliga komplikationer är sällsynta (mindre än 1 %). 

Om du har frågor om undersökningen eller möjliga alternativa undersökningar tveka inte att fråga din läkare.