PEG

En patient får PEG*-kateter om han eller hon inte av olika anledningar inte kan äta tillräckligt mycket föda. Vi sätter in katetern direkt i magsäcken i samband med en gastroskopi.

*PEG=Percutan Endoskopisk Gastrostomi.

Indikationer på att en patient behöver PEG

Allmänt behov av näringstillskott/mediciner med:

 • Sväljningsproblem
 • Neurologiska problem
 • Intensivvårdspatienter
 • Behovet av PEG-kateter bör beräknas till minst tre veckor eller längre
 • Långvarigt dränage av magsäcken

Sätt inte kateter:

 • När patienten inte kan gapa eller det är totalt stopp i matstrupen
 • Vid allvarlig koagulationsrubbning (det vill säga när blodet inte koagulerar)
 • Om patienten har bukhinneinflammation
 • Om patienten har akut bukspottskörtelinflammation
 • Om patienten har blodförgiftning

Sätt helst inte kateter om patienten har:

 • Vätska i buken
 • Spridd cancer i buken
 • Kraftigt försämrad sårläkningsförmåga
 • Tarmvred (om inte katetern ska vara för dränage)

Så här sätts PEG-katetern

Ett gastroskop förs ned i magsäcken och doktorn bestämmer lämpligt läge för PEG- katetern.

Huden tvättas och efter lokalbedövning gör vi en litet snitt i bukväggen. Vi sticker in en nål i magsäcken via bukväggen och för in en tråd med en ögla genom nålen. Tråden fångas upp med en så kallad slynga via gastroskopet, som sedan dras upp genom munnen tillsammans med tråden. PEG-katetern fästs vid öglan och dras ned genom munnen och matstrupen till magsäcken och ut genom bukväggen. Den inre stopplattan ligger an mot väggen i magsäcken och på utsidan för vi ner en stopplatta som ligger an mot bukväggen. PEG-katetern hålls på plats av dessa två plattor.

Innan patienten ska få sin PEG-kateter ger vi patienten lugnande medicin.

Förberedelser

Patient och/eller anhöriga ska vara informerade om ingreppet och ska ha samtyckt.

Patienten måste första dygnet efter ingreppet övervakas av medicinskt kunnig personal (det vill säga det måste finns en sjuksköterska dygnet runt där patienten vårdas). Detta måste vara ordnat före ingreppet.

Tänk på att ha ordnat med näringslösningar. Det ordineras inte från Endoskopicentrum.

Vi vill att patienten kommer med bårtransport och att återtransporten är beställd.

Patienten ska vara fastande (det vill säga inte ha ätit eller druckit) sex timmar innan katetern ska sättas.

Patienten ska inte ha tagit T Plavix eller liknande de senaste fem dagarna.

Vid Waranmedicinering måste INR-värdet justeras till mindre än 1,5.

Patienten får ta sina andra ordinarie mediciner på morgonen.

Patienten ska ha intravenös infart.

Bactrim ges som antibiotikaprofylax i anslutning till PEG-insättningen.

Skötsel

PEG-katetern kan vid noggrann skötsel sitta kvar i många år. Katetern byts bara om den av någon anledning inte fungerar eller har gått sönder.

Var noga med att plattan mot bukväggen sitter så att katetern inte kan glida ut och in för mycket, eftersom det innebär risk för läckage. Den får inte heller sitta för hårt, eftersom det innebär risk för tryckskada. Läget ska kontrolleras dagligen.

Slangklämman ska sitta så långt ut som möjligt, då den med tiden kan skada slangen. Använd inte kateterklämma eller peang, eftersom dessa förstör slangen.

Beställ hem, så att det alltid finns extra universalkopplingar hemma (den stora vita adaptern).  Detta gäller Freka PEG-kateter som vi använder på Danderyds sjukhus.

Hygien

Tvätta alltid händerna innan någon form av kontakt med PEG-katetern. Huden runt PEG-katetern rengörs med tvål och vatten. Torka torrt med en handduk som bara används för detta ändamål. Huden ska vara torr. Vrid den yttre bottenplattan lite varje dag och torka under den.

Lossa bottenplattan ungefär en gång i veckan (det går lätt att göra med tummarna utan instrument). Dra upp plattan lite på slangen, skjut in katetern en liten bit. Det ska gå lätt att skjuta in och ut katetern. Dra sedan ut den tills det "nappar", för ned plattan igen på slangen så att det inte går att föra ut och in mer än fyra till fem millimeter. Kläm till låsanordningen.

Det går bra att duscha. Förband behövs inte, men ibland kan det kännas skönt med någon form av mindre förband över, men undvik att stoppa kompresser under bottenplattan. Om det kommer lite vätska runt katetern går det att eventuellt ha en tunn, liten kompress under. Bottenplattans läge kan behöva korrigeras vid viktförändringar hos patienten.

Matning

Patienten ska ha höjd huvudända vid matning eller sitta upp.

Kan patienten äta eller dricka något går det bra även om patienten har en PEG. Det är viktigt ha få känna smak i munnen.

Katetern spolas alltid först genom med vatten 30 - 50 milliliter. Avsluta alltid med rent vatten samma mängd. Om patienten får mediciner i sin PEG, måste dessa krossas noga i mortel och späs med vatten. Kontrollera med läkare eller apotek att medicinen får krossas. Vissa flytande mediciner måste späs om de är mycket trögflytande. Var noga med att spola rent efter alla mediciner,, eftersom de lätt orsakar stopp i en PEG.

Undvik att spola in luft i magen, Det är inte farligt men obehagligt för patienten.

Om katetern inte används måste den spolas igenom dagligen med rent vatten.

Patientens vikt bör kontrolleras regelbundet så näringsbehovet tillgodoses. Eventuellt måste mängden sondnäring korrigeras.

Munhygien

Det är mycket viktigt att sköta munhygien eftersom slemhinnorna kan bli sköra om patienten inte tuggar mat. Munvård bör göras flera gånger om dagen. Använd extra mjuk tandborste.

Komplikationer

Första dygnet risk för bukhinneinflammation på grund av läckage i fri bukhåla. Senare finns det risk för bukväggsinfektion. Om dessa komplikationer uppstår ska en läkare eller jourhavande kirurg genast bli kontaktad.

Om katetern har åkt ut eller gått sönder så att ingen del finns i stomat (hålet) ska en ny kateter av något slag sättas inom två timmar. Risken är annars att hålet växer igen. Den tillfälliga katetern kan vara en enkel plastkateter eller liknande. (Den bör helst vara lika tjock som PEG-katetern). Går det inte att sätta in en ny tillfällig slang måste patienten snarast till sjukhuset. Kontakta sedan på dagtid Endoskopicentrum för en ny kateter.

Problem

Läckage

Läckage kan bero på att PEG-katetern inte sitter som den ska, att bottenplattan sitter för löst och att katetern glider in och ut.

Åtgärd: Lossa bottenplattan (det går lätt att göra med tummarna utan instrument). Dra upp plattan lite på slangen, skjut in katetern en liten bit. Det ska gå lätt att skjuta in och ut katetern. Dra sedan ut den tills det "nappar", för ned plattan igen på slangen så att det inte går att föra ut och in mer än fyra till fem millimeter. Kläm till låsanordningen.

Hudrodnad

Åtgärd: Tvätta med tvållösning eller alsollösning, torka torrt under stopplattan och lägg ett torrt förband över.

Granulationsvävnad

Granulationsvävnad bildas ofta runt stomin. Denna vävnad vätskar sig ofta lite och är mycket lättblödande vilket är helt ofarligt men ser tråkigt ut och oroar ofta.

Åtgärd: Granulationsvävnad kan lapiseras ungefär två gånger i veckan.