Generellt besöksförbud

För att minska risken för smittspridning av covid-19 för Danderyds sjukhus patienter och medarbetare införs ett generellt besöksförbud. Undantag kan göras i särskilda fall.
Mer Info

Förlossning Danderyds sjukhus

Vi tar emot er som ska föda barn.

Vi som arbetar här

Vi som arbetar här är barnmorskor, undersköterskor och läkare specialiserade på förlossningar.

Specialistvård

Sjukhuset har tillgång till alla former av specialistvård som kan komma ifråga i anslutning till förlossningen.

Elektronisk kontakt - Använd 1177 Vårdguidens e-tjänster

Vi har som regel att inte diskutera patientärenden via e-post, då vi inte kan garantera skyddet av personuppgifter. Vill du kontakta din vårdgivare elektroniskt ber vi dig använda 1177 Vårdguidens e-tjänster.

En barnmorska tar emot er när ni kommer till förlossning, ni skrivs in och får ett eget rum.

Barnmorskan kontrollerar att barnet mår bra och att själva förlossningen går framåt som den ska. Du får också hjälp och stöd med smärtlindring.

Vi följer sedan löpande och noga förlossningsförloppet.

När barnet är fött stannar ni på förlossningsavdelningen i ungefär två timmar.

Utskrivning sker från den avdelning ni vårdats efter förlossningen. Friska mammor som haft normal förlossning och där mor och barn mår bra kan få gå hem redan efter sex timmar. 

Om du känner dig trygg och säker och det inte finns några medicinska hinder kan det finnas fördelar att åka hem tidigt efter barnets födelse. Barnmorska och barnläkare gör en bedömning. Berätta för personalen om ni känner er trygga med att åka hem tidigt.

Läs mer om det vi kallar hemgång i rätt tid.