Generellt besöksförbud

För att minska risken för smittspridning av covid-19 för Danderyds sjukhus patienter och medarbetare införs ett generellt besöksförbud. Undantag kan göras i särskilda fall.
Mer Info

Fotsårsverksamhet

Vi tar emot dig som har diabetesfotsår och som har fått remiss till oss.

Om mottagningen

Vi tar emot dig som har diabetesfotsår och som har fått remiss till oss. Vid det första besöket gör en läkare och en fotterapeut en bedömning om det behövs en ytterligare utredning. Om det behövs bokar vi tid för utredning hos ett multidisciplinärt fotteam.

Vi tar även emot patienter med diabetes och fotsår som går på regelbundna besök hos våra specialutbildade fotterapeuter.

Akuta bedömningar

Vi tar inte emot patienter för akuta bedömningar.

Kallelse

Vi skickar ut kallelsen 1-4 veckor innan det planerade besöket. Om du inte kan komma eller behöver ändra tid, ring mottagningen i god tid. 

Du behöver läkarremiss för att komma till vår fotsårsverksamhet. Om du aldrig har varit hos oss tidigare kallas du först till ett besök på en så kallad förberedande fotrond då du träffar en läkare och en fotterapeut.

Att tänka på inför ditt besök

Du ska ta blodprover 1-2 veckor innan ditt besök på den förberedande fotronden, du får en remiss för provtagningen tillsammans med kallelsen.

Ta med aktuell läkemedelslista till besöket.

Om du har specialskor, ortoser eller inlägg ta med dem till fotronden så att ortopedskoteknikern kan se om de behöver justeras.

Ta även med rena strumpor till alla besök.

Behöver du avboka?

Om du inte kan komma till ett tidsbeställt besök och inte avbokar ditt besök senast fyra timmar innan måste vi enligt reglerna skicka en räkning på hela patientavgiften.

Ersättning vid lång väntetid

Om du får vänta mer än 30 minuter på ditt besök har du rätt att få tillbaka din avgift om du begär det i samband med besöket.

Du anmäler dig i kassan och betalar för ditt besök

Det går bra att betala med kontokort.

Besök på föreberedande fotrond

Du får träffa en fotterapeut som undersöker foten och en läkare som går igenom din sjukhistoria och aktuella mediciner samt undersöker dig.

Besök på fotrond

Du får träffa en fotterapeut som tar av bandage och rengör ditt sår.

Efter det får du träffa hela fotteamet som består av flera läkare (diabetesläkare, infektionsläkare, underläkare och ev. läkarstuderande), en fotterapeut och en ortopedskotekniker. Teamet bedömer såret och beslutar om du till exempel ska fortsätta med antibiotika, behöver röntgas, om dina skoinlägg måste justeras samt planerar fortsatt uppföljning. När rondbesöket är klart läggs ditt sår om.

Ett fotrondsbesök tar omkring 45 minuter men kan ibland ta längre tid om vi behöver kalla på en ortopedläkare för att bedöma din fot.

Besök hos fotterapeut

Ditt sår läggs oftast om av distriktssköterskan där du bor men med jämna mellanrum ska du komma till vår fotterapeut för bedömning och rensning av såret.

Glöm inte att ta med rena strumpor när du kommer till fotterapeuten.

Om det har tagits odlingar eller gjorts en röntgen bevakar vi svaren och hör av oss om eventuella förändringar i din behandling.