Swedac ackrediterade

Vår verksamhet är ackrediterad enligt standarden SS-EN ISO/IEC 17025.

Det innebär att vi har krav på oss att upprätthålla kompetensen hos personalen och utföra undersökningar med god kvalitet. Vi ska även vidareutveckla undersökningsmetoderna och införa nya i takt med forskning/utveckling.

Som ackrediterad avdelning besöker SWEDAC* oss regelbundet för att kontrollera att vi fortlöpande är kompetenta att utföra de metoder vi ackrediterats för samt att vi i övrigt uppfyller de krav som ställs för ackreditering.

*SWEDAC, Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, är en central myndighet under Utrikesdepartementet.