EMG (elektromyografi)

Medicinsk bakgrund

Syftet med denna undersökning är att mäta den elektriska aktiviteten i olika muskler både i vila och vid aktivering av den aktuella muskeln. Den elektriska aktiviteten i musklerna kan se olika ut vid olika skador eller påverkan i nerver och muskler. Vanligtvis gör man denna undersökning efter att man har gjort en ENeG-undersökning.

Förberedelser

Prata med din läkare om du äter blodförtunnande mediciner eller Mestinon. Dessa kan behövas sättas ut inför undersökningen. Inga andra förberedelser behövs.

Utförande

Du får sitta bekvämt på en undersökningsstol. En läkare som är specialist inom neurofysiologi utför undersökningen. Man använder en tunn nål för att sticka i vissa muskler. Med hjälp av nålen kan man läsa av och lyssna av den elektriska muskelaktiviteten.

Själva nålsticket känns ungefär som vid blodprovtagning.

Undersökningstid

Undersökningen tar mellan 30-60 minuter.

Efter undersökningen

Remitterande läkare får svar från oss inom en vecka efter undersökningen.