Ultraljud av vener

Medicinsk bakgrund:

Vi gör en ultraljudsundersökning av blodkärlen utefter dina ben, för att ta reda på om du har proppar eller backflöde i blodkärlen. Det gör vi för att ta reda på vilken typ av behandling du behöver.

Förberedelser:

Ingen

Utförande:

Du får ligga på en brits och undersökaren för en ultraljudsgivare längs benet för att bedöma blodflödets riktning. Vi får också en bild av kärlen och deras förlopp samt av eventuella väggförändringar eller proppbildningar.

Undersökningstid:

60-90 minuter.