Urodynamik

Medicinsk bakgrund:

Vid denna undersökning vill vi titta på hur blåsan reagerar vid fyllnad och tömning. På så sätt kan vi till exempel bedöma om det finns något hinder för urinen eller om det finns förutsättningar för urinläckage.

Förberedelser:

Du ska vara ordentligt kissnödig, när du kommer till undersökningen (gäller inte om du har kateter). Om du tar medicin som lugnar blåsan, till exempel Betmiga, Detrusitol, Ditropan, Emselex, Kentera, Oxybutynin, Tolterodin, Toivaz, Vesicare eller Yentreve ska du inte ta denna medicin en vecka före undersökningen. Om du har misstänkt urinvägsinfektion kan ej undersökningen genomföras.

Utförande:

Undersökningen kan se lite olika ut beroende på dina besvär. Oftast får man börja med att tömma blåsan i en behållare då vi samtidigt kan mäta volym och flöde. Därefter för vi in en tunn plastslang (kateter) i blåsan för att studera hur blåsan reagerar när den fylls på och när du kissar.

Undersökningstid:

60-90 minuter.