Kapselendoskopi - undersökning av tunntarmen

Syftet med undersökningen är att kartlägga tunntarmen. Du kommer att få svälja en kapsel, stor som en större medicintablett, som på naturlig väg passerar genom tarmen samtidigt som kapseln tar bilder. Dessa bilder överförs via en antennenhet, som vi fäster på magen, till en datormottagare som du bär med dig i en liten väska. När du har svalt kapseln får du lämna mottagningen.

Observera att undersökningen utförs inte under graviditet. Observera att sängplats inte kan erbjudas under dagen.

Förberedelser inför undersökningen

Om du tar järntabletter ska du sluta med dem sju dagar innan undersökningen. Om du är insulinbehandlad diabetiker bör du ta kontakt med din ordinarie diabetesläkare för att få ordination för insulindosen på morgonen undersökningsdagen. 

Det är viktigt att du följer instruktionerna noggrant för att undersökningen ska kunna genomföras!

Dagen innan undersökningen

Efter lunch (senast kl 12) dagen före undersökningen intas enbart klara drycker.
Med klara drycker menas vatten, saft (ej röd), juice utan fruktkött, läsk, te utan mjölk och klar buljong. Du får dricka fram till undersökningen. 

Undersökningsdagen

  • Eventuell morgonmedicin intas senast kl 05.30. 
  • OBS! Bär INTE bälte eller dylikt med metall då denna kan komma för nära antennenheten som ska sitta på buken. Metall och elektronik kan förorsaka röda streck och prickar på bilderna. 
  • Under undersökningen får du bara ha ett tunt klädesplagg i naturligt material mellan kroppen och antennenhetshållaren t.ex. t-shirt eller linne. 
  • Du får INTE dricka kaffe innan undersökningen!

När du har svalt kapseln

  • Får du lämna sjukhuset.
  • Direkt efter att du svalt kapseln får du börja dricka, dock endast vatten och te utan mjölk. Efter fyra timmar får du börja äta och dricka kaffe. 
  • Det är en fördel om du rör dig, t.ex. promenerar. 
  • Kapselundersökningen tar cirka 12 timmar. Du får under denna tid inte koppla bort utrustningen eller ta av dig väskan med mottagaren. Utrustningen måste behandlas med försiktighet och inte utsättas för slag, stötar eller häftiga rörelser. Se till att intehålla mobil, dator eller annan elektronik i närheten av antennenheten på buken. 
  • Efter 12 timmar avslutar du undersökningen och tar av dig utrustningen, lägger den i påsen och återlämnar den till Gastromottagningen senast kl 13 dagen efter undersökningen. 
  • Kapseln innehåller metalldelar. Under tiden kapseln är kvar i tarmen får du inte genomgå magnetröntgen (MR). Om du börjar må dåligt eller har frågor, var god ring Gastromottagningen på telefon 08-123 595 42.