Patientinformation vid leverpunktion

Denna undersökning görs som i ett led i din leverutredning. Ett vävnadsprov tas och analyseras i mikroskop för att ställa diagnos.

Undersökningen görs med hjälp av ultraljud på Röntgenavdelningen av röntgenläkare.

Inför undersökningen

Två veckor före undersökningen får du inte ta antiinflammatoriska läkemedel eller läkemedel innehållande acetylsalicylsyra t ex. Ipren, Voltaren, Naprosyn eller liknande.

Du ska vara fastande 6 timmar innan undersökningen, vilket innebär att du inte får äta eller dricka.

Lämna smycken och värdesaker hemma då vi inte har möjlighet att ansvara för dessa.

Undersökningsdagen

När du kommer till mottagningen på undersökningsdagens morgon, sätter vi en tunn plastkateter i en ven i armen, detta för att vi ska kunna ge dropp eller läkemedel om det skulle behövas.

Du kommer att transporteras i säng till Röntgenavdelningen. Läkaren undersöker först levern med ultraljud. Därefter förbereds du så att provtagningen kan utföras sterilt. Provtagningsstället tvättas
och rena dukar läggs runt om. Huden och bukväggen bedövas med en injektion via en tunn nål. Bedövningen liknar den du får hos tandläkaren, så om du är överkänslig mot lokalbedövning, så meddela oss det.

Under ultraljudskontroll tas sedan provet med en speciell provtagningsnål. Oftast tas två vävnadsbitar, vilket innebär två stick.

Efter undersökningen

Efter provtagningen ska du ligga fyra timmar i sängen. De första två timmarna på höger sida för att efterlikna effekten av ett tryckförband. Efter två timmar får du ligga som du vill i sängen och även börja äta och dricka. Vi kontrollerar puls och blodtryck kontinuerligt, oftare till att börja med och
glesare efter ett tag.

När fyra timmar har gått får du stiga upp och om du mår bra får du åka hem. Låt förbandet sitta kvar i två dagar. Undvik tunga lyft, mer än 1 kg, i en vecka efter undersökningen, samt hård fysisk aktivitet.

Svar på undersökningen får du 2-4 veckor efter undersökningen via brev eller telefon.

Vid frågor är du välkommen att kontakta Gastromottagningen på telefonnummer 08-123 564 75