Till dig som ska undersöka nedre delen av grovtarmen (sigmoideoskopi)

Syftet med undersökningen är att inspektera nedre delen av grovtarmen från insidan. Undersökningen genomförs med hjälp av ett instrument i form av en böjlig slang som läkaren för in via ändtarmen. Med denna teknik kan läkaren på en TV-skärm se och undersöka nedre delen av grovtarmen.

Förberedelser

Om du tar blodförtunnande medicin (till exempel Waran, Trombyl, Plavix), har hjärtklaffsjukdom, är opererad för hjärtklaffsjukdom eller har pacemaker ska du kontakta Gastromottagningen för att vi ska kunna ta hänsyn till detta i samband med undersökningen.

Undersökningen

Vid undersökningen får du ligga på vänster sida och instrumentet förs in via ändtarmen. För att kunna se tarmväggarna blåser läkaren luft genom instrumentet, vilket ibland kan ge upphov till övergående obehag. Vid behov kan läkaren ta vävnadsprov från slemhinnan för mikroskopisk analys. Dessa provtagningar är helt smärtfria. Undersökningen tar cirka 15 minuter.

Efter undersökningen

Efter  undersökningen kan du som regel få ett muntligt besked om resultatet och även vid behov få recept på ordinerad medicin. Därefter får du gå hem.

Om du har några frågor är du välkommen att ringa till oss på Gastromottagningen, Danderyds Sjukhus AB. Telefon 08-123 564 75 måndag till fredag. Du kan även nå oss via 1177:s  e-tjänster på www.1177.se.