Generellt besöksförbud

För att minska risken för smittspridning av covid-19 för Danderyds sjukhus patienter och medarbetare införs ett generellt besöksförbud. Undantag kan göras i särskilda fall.
Mer Info

Hemostascentrum

Vi behandlar dig som behöver blodförtunnande (blodproppshämmande) läkemedel, som exempelvis Waran, Eliquis Pradaxa, Xarelto, Fragmin och Innohep.

Orsakerna till behandlingen kan vara blodpropp i ben (djup ventrombos) eller lunga (lungemboli), förekomst av mekaniska hjärtklaffar, samt efter genomgången hjärtinfarkt eller stroke där behov av särskild blodförtunnande behandling föreligger.Vi behandlar också dig som behöver blodförtunnande medel på grund av förmaksflimmer.

Inför operationer kan vi justera din blodförtunnande medicinering. Vi utreder även propp- och blödningstillstånd.

Vi som jobbar här

Mottagningen bemannas av sjuksköterskor och läkare, särskilt utbildade inom blodproppsförebyggande behandlingar.

Remiss

För att komma till oss behövs remiss från husläkare eller specialistläkare.

Kontakt och öppettider

Vi har telefontid: Vardagar kl. 13.00-14.30

Drop in för PK-provtagning: Vardagar kl. 08.00-11.00

Vid frågor om Självtest PK

Ring 08-123 583 42 och tala in ett meddelande på vår telefonsvarare, så tar vi kontakt med dig.

Elektronisk kontakt - Använd 1177 Vårdguidens e-tjänster

Vi har som regel att inte diskutera patientärenden via e-post, då vi inte kan garantera skyddet av personuppgifter. Vill du kontakta din vårdgivare elektroniskt ber vi dig använda 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Till Hemostascentrum blir du kallad via brev eller telefon.

Förberedelser

Av kallelsen framgår om du behöver ta några prover eller på annat sätt förbereda dig inför ditt besök hos oss.

Ta gärna med en lista med frågor som du vill ha svar på.

För dig som ska på läkarbesök

Om du har en tid för läkarbesök på mottagningen ska du anmäla dig i kassan på Hemostascentrum och betala för ditt besök.
Vid läkarbesöket görs en bedömning av ditt medicinska tillstånd och ställningstagande tas till din fortsatta vård och behandling.

För dig som ska ta PK-prov

Om du ska ta PK-prov, det vill säga prov som mäter den blodförtunnande förmågan hos läkemedlet, har vi drop in-mottagning för PK-prov vardagar kl.08.00-11.00.

Anmäl dig i kassan på Hemostascentrum och betala för ditt besök. Där får du en remiss för PK-prov att ta med till provtagningscentralen på plan 3, där du tar provet. Efter PK-provet går du tillbaka till Hemostascentrum och väntar tills ditt namn blir uppropat. När provsvaret är klart får du besked om dosering. 

När din behandling är väl inställd behöver du inte vänta kvar på sjukhuset efter provtagning - din nya dosering kommer då att sändas med posten och når dig senast nästkommande vardag.

Om du behöver nytt recept för dina blodförtunnande läkemedel kan du höra av dig till oss.

För uppföljning av provsvar eller andra undersökningar blir du kontaktad endast om svaren är avvikande eller vid annan överenskommelse med läkare. Du kan även se dina provsvar på www.1177.se.

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor - vänligen se kontaktuppgifter under rubriken "Kontakta oss" på den här sidan.