Generellt besöksförbud

För att minska risken för smittspridning av covid-19 för Danderyds sjukhus patienter och medarbetare införs ett generellt besöksförbud. Undantag kan göras i särskilda fall.
Mer Info

Hjärt-kärlcentrum nord

Vi tar emot dig som är i behov av specialistbedömning.

Om mottagningen

Hjärt-kärlcentrum nord drivs av Hjärtkliniken Danderyds sjukhus tillsammans med Karolinska Institutet vid Danderyds sjukhus.

Vi tar emot dig som är i behov av specialistbedömning. Du kommer hit på remiss från husläkare eller annan specialist. Vi följer också upp dig som vårdats på någon av våra hjärtavdelningar för till exempel hjärtinfarkt, hjärtsvikt eller kärlkramp. Dessutom tar vi emot patienter med svårbehandlat högt blodtryck och höga blodfetter. 

Vi utför kontroll av sviktsymtom, blodtryck och blodprovsvar. Vi har även möjlighet att ta EKG eller dosjustera dina hjärtmediciner. 

Vi som arbetar här

Vi som arbetar här är hjärtspecialister och sjuksköterskor med särskild inriktning på kranskärlssjukdom, hjärtsvikt, högt blodtryck, höga blodfetter med mera.

Vi lägger stor tyngd vid information och undervisning för varje enskild patient.

Remiss

För att komma till oss behöver du remiss, antingen från husläkare eller specialistläkare.

Kontakt

Telefontider

Ändrade telefontider under vecka 27-32 (29 juli till 9 augusti):
Måndag - fredag 08:00 till 10:00.

Ordinarie telefontid:  Mån-tors 08.00-14.00, fre 08.00-11.00
Över jul och nyår har vi öppet alla helgfria vardagar.

Telefonnumret hittar du här på sidan under rubriken "Kontakta oss".

Besöksinformation

Hjärt-kärlcentrum nord hittar du på Svärdvägen 11, på gångavstånd från Mörby Centrum - se karta på denna sida. 

Aktuell väntetid

Väntetiden för remisspatienter på hjärtmottagningen är 1-4 veckor, beroende på prioritering.

Elektronisk kontakt - Använd 1177 Vårdguidens e-tjänster

Vi har som regel att inte diskutera patientärenden via e-post, då vi inte kan garantera skyddet av personuppgifter. Vill du kontakta din vårdgivare elektroniskt ber vi dig använda 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Kallelse

När vi fått din remiss skickar vi en kallelse med tid för ditt besök. Vid nybesök kan vi normalt erbjuda en tid inom fyra veckor från remissdatum om det inte finns särskilda skäl.

Av kallelsen framgår det om du behöver ta några prover eller på annat sätt förbereda dig inför ditt besök hos oss. Ta gärna med din kallelse till besöket.

Frågor?

Kontakta gärna oss på hjärtmottagningen om du har frågor. 

Ankomst och betalning

Anmäl dig i kassan på hjärtmottagningen. Det går bra att betala med kontokort, och glöm inte att ta med eventuellt frikort. Om du inte blir uppropad inom en kvart ska du kontakta någon av sköterskorna på mottagningen.

24-timmars blodtrycksmottagning

24-timmars ambulatorisk blodtrycksmottagning innebär att du som patient under ett dygn får bära en automatisk blodtrycksmätare som registrerar blodtrycket tre gånger per timme under hela dygnet. En blodtrycksmanschett monteras på överarmen och blodtrycksmätaren fästs med ett skärp runt midjan. För att kunna utvärdera de kontinuerliga blodtrycksmätningarna får du skriva dagbok under registreringsdygnet.

Två besök på mottagningen

Undersökningen innebär två besök på mottagningen. Utifrån resultaten bedöms om du eventuellt har behov av blodtrycksänkande läkemedel eller behöver förändra medicineringen.

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor.