Generellt besöksförbud

För att minska risken för smittspridning av covid-19 för Danderyds sjukhus patienter och medarbetare införs ett generellt besöksförbud. Undantag kan göras i särskilda fall.
Mer Info

Hjärtsviktscentrum – dagvård och vårdavdelning

Vi vårdar dig som har kronisk och komplicerad hjärtsvikt samt utreder dig som kommer med symtom på nydebuterad hjärtsvikt.

Om Hjärtsviktscentrum

Vi vårdar dig som har kronisk och komplicerad hjärtsvikt samt utreder dig som kommer med symtom på nydebuterad hjärtsvikt.

Vi som arbetar här är läkare, sjuksköterskor och undersköterskor. Vi arbetar i team och har ett nära samarbete med sjukgymnast, arbetsterapeut, kurator och dietist. På avdelningen förekommer också studenter inom alla yrkeskategorier.

Du kan komma till oss från akutmottagningen, från mottagning eller annan avdelning på sjukhuset för inneliggande vård på vår vårdavdelning. Vi har också en dagvårdsavdelning som tar emot dig som ska få en planerad behandling, hjärtkateterisering eller behöver bedömas akut av läkare och sjuksköterska över dagen.

Öppettider

Dagvården är öppen måndag till fredag kl. 08:00 - 17:00.
Vårdavdelningen är öppen dygnet runt, alla dagar.

Besökstider och kontakt

På morgonen fram till kl. 11 pågår omvårdnad, undersökningar, provtagningar och rond, vilket gör att det kan vara lugnare att komma efter den tiden.  Eftersom de flesta rum är dubbelrum ber vi besökare, av hänsyn till medpatienter, lämna avdelningen kl. 19.
Vi ber närstående som har patientförfrågningar att i möjligaste mån ringa efter kl. 11.00.

Elektronisk kontakt - Använd 1177 Vårdguidens e-tjänster

Vi har som regel att inte diskutera patientärenden via e-post, då vi inte kan garantera skyddet av personuppgifter. Vill du kontakta din vårdgivare elektroniskt ber vi dig använda använda 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Vi tar emot patienter från akuten, hjärtsviktmottagningen och ibland från andra avdelningar på sjukhuset. Du som har behov av upprepade sjukhusvistelser för din hjärtsvikt kan erbjudas så kallat direktintag. Det innebär att du dagtid vardagar inte behöver söka via akutmottagningen, utan kan efter telefonkontakt komma direkt till oss. Kvällar, nätter och helger måste du söka till akutmottagningen. Din ansvarige läkare utfärdar intyg om direktintag.

Utredning

När vi utreder dina hjärtbesvär använder vi oss av kontinuerlig trådlös hjärtövervakning avseende hjärtrytm och EKG, samt blodprovtagning. Om det bedöms nödvändigt av din ansvarige läkare på avdelningen, kan du komma att utredas vidare genom exempelvis ultraljud av hjärtat eller kranskärlsröntgen.

Rond

Under ronden får du träffa ansvarig läkare med kollegor. De informerar dig om vad prov och undersökningar visar och resonerar med dig kring den fortsatta vården. Ronden sker på vardagar mellan klockan 08.45-11.00. Vi tar hand om de mest akuta fallen först. På helger träffar du läkare vid behov. 

Läkemedel

Din sjuksköterska delar ut dina läkemedel. Be gärna någon anhörig att ta med dina egna läkemedel som du inte fått med dig till sjukhuset, till exempel insulin, inhalationer och ögondroppar. Medhavda läkemedel ska tas i samråd med vår sjuksköterska eftersom din läkare kan vilja göra justeringar av dina mediciner.

Mobiltelefon

Du får använda din mobiltelefon, men tänk på att inte störa dina medpatienter.

När du skrivs ut från avdelningen har vi ett utskrivningssamtal då vi går igenom din vårdtid och uppföljning med återbesök om det är aktuellt. Du får ett skriftligt utskrivningsmeddelande och en aktuell medicinlista. Närstående är välkomna att vara med under utskrivningssamtalet, kontakta oss om önskemål finns.

Efter utskrivning kan du behöva mer vård och omsorg. Det kan röra sig om hjälp i hemmet eller en annan vårdform. Vi kommer därför under vårdtiden prata med dig och dina anhöriga för att planera för en trygg hemgång.

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har några frågor.