Generellt besöksförbud

För att minska risken för smittspridning av covid-19 för Danderyds sjukhus patienter och medarbetare införs ett generellt besöksförbud. Undantag kan göras i särskilda fall.
Mer Info

Hörselscreening

Vi tar emot nyfödda barn för kontroll av hörseln.

Om mottagningen

Hörseln är viktig för att ditt barn ska kunna utveckla sin tal- och språkförmåga. Ju tidigare en hörselnedsättning upptäcks, desto bättre möjligheter finns det att sätta in hjälpmedel för att förebygga framtida problem.

På Danderyds Sjukhus hörseltestar (OAE-screening) vi cirka 550 barn i månaden, vilket är nästan en fjärdedel av alla nyfödda i Stockholm. OAE-screening har använts på samtliga förlossningskliniker i Stockholm sedan 2005.

Kontakt

Öppettider

Hörselscreening av inneliggande barn: Alla dagar 07.00-08.30
Bokade besök:  Alla dagar 08.30-15.30.

Elektronisk kontakt - Använd 1177 Vårdguidens e-tjänster

Vi har som regel att inte diskutera patientärenden via e-post, då vi inte kan garantera skyddet av personuppgifter. Vill du kontakta din vårdgivare elektroniskt ber vi dig använda 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Kom gärna 15-20 minunter innan ert bokade återbesök till barnmorskan så vi kan utföra hörseltestet före. Sovande och mätta barn underlättar eftersom testet är väldigt ljudkänsligt. Förkylda barn går inte att testa. 

Hitta hit

Vi ligger på samma plan som återbesöksmottagningen - plan 5, Patienthotellet.

Tidigare gjordes första hörseltesten på BVC vid sju månaders ålder och ingick i det så kallade Boeltestet. OAE-screening ersätter detta test. Det är ett smidigt sätt att avgöra om ditt barns hörsel fungerar väl. Testet går snabbt och är helt smärtfritt.

En liten propp med ljudsändare och mikrofon sätts in i örat. Sändaren skickar iväg ett klickljud och mikrofonen fångar upp det responsljud som innerörat framkallar, det vill säga OAE, eller Otoakustiska Emissioner. Ett godkänt resultat utesluter med stor säkerhet hörselnedsättning som kan påverka språkutvecklingen.

Om testet har gått bra och ingen hörselnedsättning har upptäckts är det viktigt att komma ihåg att hörselproblem även kan uppkomma senare. Därför bör du vara uppmärksam på ditt barns språk- och hörselutveckling även framöver.