Generellt besöksförbud

För att minska risken för smittspridning av covid-19 för Danderyds sjukhus patienter och medarbetare införs ett generellt besöksförbud. Undantag kan göras i särskilda fall.
Mer Info

Hudmottagningen

Vi tar emot och behandlar dig som har en hudsjukdom, till exempel hudtumör, eksem, blåssjukdom eller psoriasis.

Information avseende Covid-19 för patienter som står på immundämpande behandling:

Faktorer som ökar risken för svårare infektion är framför allt högre ålder och samtidigt hjärt- eller lungsjukdom, diabete och högt blodtryck (se vidare Folkhälsomyndighetens hemsida).

Vid alla kontakter med 1177 bör patienten ange att de behandlas med immundämpande behandling.

Att enbart ha en inflammatorisk, reumatisk sjukdom innebär inte att man tillhör en riskgrupp.

Rädsla för att bli smittad ska inte medföra att patienter slutar med sin behandling.
Risken för att bli smittad under pågående behandling är inte större.

Patient med biologisk behandling som varit i område med ökad smittspridning (se Folkhälsomyndighetens hemsida) bör, även om hen inte har symptom på infektion, göra ett uppehåll med sin biologiska behandling i minst 14 dagar. Om patienten har symptom på infektion, gäller samma föreskrifter som för alla med misstänkt Covid-19 infektion: Stanna hemma och kontakta 1177 Vårdguiden på telefon för råd och vägledning.

Patienter med biologisk behandling/Jak hämmare och samtidigt övre luftvägssymtom med:
-hosta och/eller
-feber och/eller
-andningspåverkan
rekommenderas tillfälligt uppehåll med behandlingen. Patienten ska stanna hemma och kontakta 1177 för vidare rådgivning om eventuell provtagning. Som regel kan behandlingen återupptas när patienten är symtomfri.

Om patienten inte har något av symtomen kan behandling fortsätta som vanligt.                                       

Att medicinera med enbart per orala antiinflammatoriska läkemedel, t.ex. Methotrexate eller Imurel innebär inte att man tillhör en riskgrupp.

Om patienten inte har andra kriterier för att ingå i riskgrupp (ålder, komplicerande hjärt-lungsjukdom) ges följande rekommendationer:

 1. Vid övre luftvägssymtom utan feber, andningspåverkan eller andra svåra symtom:
  Patienten ska stanna hemma. Inget uppehåll i dessa läkemedel.
 1. Vid övre luftvägssymtom samt feber och/eller andningspåverkan. Patienten ska stanna hemma, göra uppehåll med läkemedlet samt kontakta 1177 för vidare rådgivning om eventuell provtagning.

Vid nyinsättning av biologiska läkemedel för hudsjukdom bör man avvakta med insättning om inte sjukdomen kräver snar behandling.

Om mottagningen

Vi tar emot och behandlar dig som har en hudsjukdom, till exempel hudtumör, eksem, blåssjukdom eller psoriasis. Vi tar även emot dig som har färdigutredda bensår som kräver specialistbehandling. 

Remiss

Till oss kommer du på remiss från husläkare eller företagsläkare. 

Vi som arbetar här

Vi som arbetar här är läkare med särskild utbildning i hudsjukdomar (dermatolog), sjuksköterska och undersköterska.

Våra öppettider

Mån-fre 7.30-15.15. Lunchstängt 11.30-12.30 (tis, ons 11.30-13.00)

Kontakt

Telefontid

Måndag-fredag kl 7.30-8.45.

Återbud kan göras dygnet runt.

Enklaste sättet att nå oss är via 1177.se/e-tjanster

Här hittar du 1177.se/e-tjänster

Följande tjänster kan du göra där:

 • Boka tid direkt - melanoma week
 • Av/omboka tid direkt - melanoma week
 • Av/omboka tid
 • Beställa tid
 • Förnya recept (för dig som kontrolleras hos oss, annars hänvisas du till husläkare)
 • Provsvar blodprover - välj journaltjänster
 • Kontakta mig
 • Sjukresor
 • Lämna synpunkter på vården

Melanoma week inställd 2020

En vecka i maj varje år anordnas Melanoma week över hela Europa. Då kontrolleras födelsemärken/bruna prickar utan remiss men på bokade tider. 

2020 skulle den veckan ha infallit 11-15 maj. På grund av corona/covid-19 har nationellt beslut tagits att ställa in detta i år. 

Här kan du läsa mer om Melanoma week.

Kallelse och förberedelser

När vi fått din remiss skickar vi en kallelse med tid för ditt besök. Av kallelsen framgår om du behöver ta några prover eller på annat sätt förbereda dig inför ditt besök hos oss.

Ta gärna med en lista med frågor som du vill ha svar på.

Det första du gör under ditt besök är att anmäla dig på kliniken.

Vid ditt första besök gör vi en bedömning av vilken hjälp du behöver. I samband med ditt besök kommer vi överens om hur den fortsatta vården ska se ut och bestämmer tid för återbesök. Om vi bedömer att du behöver ett kirurgiskt ingrepp får du en ny tid för detta.

Behandlingar

En av de vanligaste behandlingarna av hudtumörer är att vi skär bort dem och syr ihop såret med några stygn. Detta görs med lokalbedövning och kan ofta klaras av under ett vanligt läkarbesök. Vi kan också välja någon annan hudkirurgisk metod, till exempel skrapning, bränning eller frysning med flytande kväve, vilka är särskilt lämpliga vid vissa former av hudtumörer.

En annan behandlingsform av hudtumör är fotodynamisk terapi (PDT). Den går i korthet ut på att vi sätter en salva på tumören som aktiverar så kallade porfyriner som finns särskilt i tumörceller. Efter tre timmar belyser vi området i några minuter med rött ljus. De aktiverade porfyrinerna gör då att tumörcellerna går sönder och stöts bort. Ibland måste behandlingen upprepas efter någon till några veckor.

Provsvar

Om du ska få provsvar via telefon, bokar vi in en telefontid när läkaren ringer upp dig.

Borttagning av stygn

Dina stygn tas oftast bort av distriktssköterskan på din vårdcentral där du är listad. Om du blivit sydd får du ett behandlingsmeddelande med dig.

Frågor?

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor.