Generellt besöksförbud

För att minska risken för smittspridning av covid-19 för Danderyds sjukhus patienter och medarbetare införs ett generellt besöksförbud. Undantag kan göras i särskilda fall.
Mer Info

Infektionsmottagning

Vi tar emot dig som är över 18 år och som kommer på remiss för behandling av infektionssjukdomar.

Vi tar emot dig som har behandlats på infektionsavdelningen och som har en svår eller smittsam infektion som ska följas upp med återbesök. Vi tar även emot dig som kommer på remiss från en annan vårdgivare. Efter att remissen har bedömts av infektionsläkare skickas en kallelse hem. Vi som arbetar här är läkare, sjuksköterskor och undersköterskor med utbildning inom infektionssjukvård. 

Om mottagningen 

Vi tar emot dig som har behandlats på infektionsavdelningarna på sjukhuset, med en svår eller smittsam infektion och som ska på återbesök. Vi tar även emot dig som kommer på remiss från annan vårdgivare. Efter att remissen bedömts av infektionsläkare skickas kallelse hem.

Vi som arbetar här

Vi som arbetar här är läkare, sjuksköterskor och undersköterskor med särskild utbildning inom infektionssjukvård.

Kontakt och telefontid

Telefontid:  Måndag-fredag kl 7.00-8.45

Elektronisk kontakt - Använd 1177 Vårdguidens e-tjänster

Vi har som regel att inte diskutera patientärenden via e-post, då vi inte kan garantera skyddet av personuppgifter. Vill du kontakta din vårdgivare elektroniskt ber vi dig använda 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Kallelse och förberedelser

När vi fått din remiss skickar vi en kallelse med tid för ditt besök. Av kallelsen framgår om du inför ditt besök hos oss behöver ta några prover eller på annat sätt förbereda dig, t.ex om du ska göra ett ultraljud av levern ska du vara fastande.

Att ta med till besöket

Ta med legitimation och frikort (om du har ett) vid besöket. Patientavgiften är den sedvanliga om du inte går gratis enligt smittskyddslagen.

Ta gärna med en lista med frågor som du vill ha svar på.

Återbud

Om du är förhindrad att komma måste detta meddelas senast 24 timmar före bokat besök. Ej avbokad eller för sent avbokad tid debiteras även om du har frikort.

Det första du gör under ditt besök är att anmäla dig i kassan på mottagningen.

Medan du är på besök kan det bli aktuellt med provtagning. Detta görs medan du är kvar på mottagningen.

I samband med besöket kommer vi överens om hur din fortsatta vård ska se ut.

Svar på eventuella prover och undersökningar får du av ansvarig läkare via brev, telefonsamtal eller vid kommande återbesök.

Om din vårdgivare rekommenderat återbesök kan ny tid i regel ordnas i samband med besöket eller så blir du kallad per brev vid senare tillfälle.

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor. När infektionen som du vårdats för har läkt ut hänvisas du till din husläkare.