Inskrivningsmottagning

Vi tar emot dig som genomgått en planerad operation vid kirurg- och urologkliniken. Vi har även hand om viss dagkirurgi.