Besöksrestriktioner

För att minska risken för smittspridning av covid-19 råder generella besöksrestriktioner, med vissa undantag.

Mer Info