Generellt besöksförbud

För att minska risken för smittspridning av covid-19 för Danderyds sjukhus patienter och medarbetare införs ett generellt besöksförbud. Undantag kan göras i särskilda fall.
Mer Info

Intensivvårdsavdelning

Vi tar emot dig som är svårt sjuk och har svikt i ett eller flera organ.

Om avdelningen

Vi tar emot dig som är svårt sjuk, har svikt i ett eller flera organ och behöver noggrann övervakning och avancerad behandling och omvårdnad. 

Vi som arbetar på avdelningen är läkare, sjuksköterskor, undersköterskor och paramedicinare. Intensivvårdsavdelningen är en tekniktät miljö med modern medicinskteknisk utrustning.

Intensivvårdavdelningen är en låst avdelning. Ring på ringklockan vid entrén så kommer vi och öppnar för dig. Tala om vem du är och vem du vill besöka.

Besök

Besöksförbud råder på sjukhuset med anledning av covid-19-pandemin.

Intensivvårdavdelningen är en låst avdelning. Ring på ringklockan vid entrén så kommer vi och öppnar för dig. Tala om vem du är och vem du vill besöka.

Kontakta oss

Frågor gällande anhörig: 08-123 597 46

Övriga frågor: 08-123 554 49

Elektronisk kontakt - Använd 1177 Vårdguidens e-tjänster

Vi har som regel att inte diskutera patientärenden via e-post, då vi inte kan garantera skyddet av personuppgifter. Vill du kontakta din vårdgivare elektroniskt ber vi dig använda 1177 Vårdguidens e-tjänster.