Generellt besöksförbud

För att minska risken för smittspridning av covid-19 för Danderyds sjukhus patienter och medarbetare införs ett generellt besöksförbud. Undantag kan göras i särskilda fall.
Mer Info

Intervention

Om avdelningen

Vi tar emot dig som har akut hjärtinfarkt, kärlkramp, hjärtsvikt och andra hjärtåkommor och som eventuellt behöver ballongvidgning av hjärtats kranskärl.

Antingen kommer du till oss från akutmottagningen, en annan vårdavdelning på sjukhuset eller hemifrån för att göra ett planerat besök.

Vi som arbetar här

Vi arbetar i team bestående av erfarna läkare och sjuksköterskor.

Remiss

För att komma till vår planerade verksamhet behöver du remiss.

Elektronisk kontakt - Använd 1177 Vårdguidens e-tjänster

Vi har som regel att inte diskutera patientärenden via e-post, då vi inte kan garantera skyddet av personuppgifter. Vill du kontakta din vårdgivare elektroniskt ber vi dig använda 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Om du ska komma på ett planerat besök skickar vi en kallelse med tid för ditt besök samt information. Du kan också läsa den skriftliga informationen här "Till dig som ska genomgå en kranskärlsröntgen".

När du kommer till oss blir du inskriven av läkare och sjuksköterska. Vi ger dig muntlig information och du får möjlighet att ställa frågor.

Undersökningen tar ca 30-60 minuter och du får vanligtvis gå hem samma dag. Kranskärlsröntgen görs för att utreda förträngningar i hjärtats kranskärl. Förträngningar som upptäcks kan pressas tillbaka med en ballongvidgning. Oftast lägger vi också in ett metallnät i kärlet för att förhindra återförträngning.

Efter röntgen och andra undersökningar gör vi en bedömning om ballongvidgning är lämpligt för dig.

När du skrivs ut från avdelningen har vi ett utskrivningssamtal då vi går igenom din vårdtid. Du får även ett skriftligt utskrivningsmeddelande och information om mediciner och återbesök om det är aktuellt. Närstående är välkomna att vara med under utskrivningssamtalet.

Du som gjort en ballongvidgning kommer att kallas till återbesök hos sjuksköterska inom 2-3 veckor. Därefter gör du även ett återbesök hos läkare inom två månader.

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor.