Generellt besöksförbud

För att minska risken för smittspridning av covid-19 för Danderyds sjukhus patienter och medarbetare införs ett generellt besöksförbud. Undantag kan göras i särskilda fall.
Mer Info

Lekotek

Lekoteket bedriver verksamhet i Danderyd sjukhus lokaler men tillhör organisatoriskt Karolinska Universitetssjukhuset.

Lekoteket är en specialpedagogisk enhet dit familjer med förskolebarn, som har olika utvecklingsavvikelser, kan komma på remiss från barnläkare, psykolog eller logoped.

Mer information om lekoteket finner du på Karolinska Universitetssjukhusets webbplats.