The Hanen Program - It Takes Two to Talk

It Takes Two to Talk är en utbildning för familjer som har små barn med språkförsening och behov av tidig insats. Utbildningen passar föräldrar till barn som inte pratar alls eller som använder korta meningar. I It Takes Two to Talk-utbildningen får du lära dig användbara och kraftfulla strategier för att hjälpa ditt barn att kommunicera och samspela i vardagen.

It Takes Two to Talk-utbildningen hålls av Hanen-certifierad logoped, utbildad av The Hanen Centre. Utbildningen är en behandlingsinsats för barnet och ger föräldrar möjlighet till tillfällig föräldrapenning (VAB).

Kursupplägg

  • 1 introducerande individuellt besök, konsultation för föräldrarna och deras barn hos Hanen-certifierade logopeder (1,5tim).
  • 8 utbildningstillfällen med föreläsningar och praktiska övningar i föräldragrupp (3 tim/gång). Åtta barn är representerade av sina föräldrar.
  • 3 individuella besök hos kursansvarig logoped för att diskutera individuella mål och strategier (1 – 1,5 tim/gång). Under dessa besök filmas barnet och föräldern för att föräldern ska kunna se vad som hjälper barnet.

Vid grupptillfällena finns möjlighet att dela erfarenheter och få stöd av de andra föräldrarna i gruppen. Kursen hålls på svenska.

För vilka barn passar It Takes Two to Talk?

  • Barn som inte pratar alls, kommunicerar med kroppen, använder 1-ordssatser eller möjligtvis 2- till 3-ordssatser.
  • Barn som är mer än 2 år och har ett aktivt ordförråd på under 50 ord.
  • Barn som har nedsatt språkförståelse.
  • Barnet ska helst inte ha tydliga tilläggssvårigheter som t.ex. samspelssvårigheter (då är kursen More Than Words mer lämplig för ditt barn).

För remittenter:

Beskriv barnets språkliga och kommunikativa förmåga. Formell bedömning är önskvärd (om möjligt med till exempel Reynell och SECDI). Remittera i TC (DS Log Danderyd Logoped Barn-språk och talstörning, konsultation. Skriv ITTT-kurs). Pappersremiss skickas till Logopedkliniken, Danderyds Sjukhus AB, 182 88 Stockholm.