Röststörningar

Om du, trots att du inte är förkyld, upplever att din röst inte håller för de krav som ställs på den eller inte fungerar eller låter som den normalt gör så kan du ha drabbats av en röststörning. Det kan handla om att det känns ansträngande att tala eller att du känner dig hes.

På Logopedkliniken finns tillgång till specialistlogoped inom röst och här arbetar logopeder med lång erfarenhet av bedömning och behandling av röstproblem hos vuxna och barn. På kliniken samarbetar logopederna med foniatrer, d.v.s. öron-, näsa-, halsläkare, specialiserade på röststörningar. De undersöker stämbanden och utför vid behov kompletterande ingrepp så som injektioner eller kirurgi.

Vad beror röststörningar på?

  • Röstöverbelastning, att tala mycket, starkt eller länge utan hjälpmedel, som t.ex. mikrofon eller ljudutjämningsystem, kan i kombination med för lite röstvila, leda till rösttrötthet och i vissa fall till förändringar på stämbanden, t.ex. knottror.
  • Att tala i miljöer med torr luft, bakgrundsbuller och bristande akustik, kan leda till röstbesvär. Avvikande kroppshållning och stress kan bidra.
  • Långvariga övre luftvägsinfektioner kan ibland vara orsaken till att en röststörning uppstår.
  • Stämbandsförändringar, t.ex. polyper, cystor, fåror eller papillomvirus
  • Inflammationer på stämbanden, orsakade av t.ex. infektion, rökning, hög alkoholkonsumtion eller reflux
  • Neurologiska orsaker, t.ex. stämbandsförlamning
  • Åldersbetingad heshet, d.v.s. stämbandsförändringar som inträffar vid ökad ålder

Ett annat tillstånd, som påverkar andningen, är när stämbanden drar ihop sig vid högintensiv fysisk aktivitet. När stämbanden närmar sig varandra vid inandning så blir passagen mellan dem trängre och därför blir det svårare att andas in luft. Detta tillstånd kallas för EILO (Exercise Induced Laryngeal Obstruction) och behandlas också av röstlogopederna på Logopedkliniken.

När ska man söka hjälp för röstbesvär?

Om du, trots att du inte är förkyld, besväras av något av följande symtom:

  • Rösten känns trött, ansträngd, svag eller hes
  • Rösten fungerar eller låter inte som den brukar
  • Du undviker ibland att tala och väljer bort samtal eller arbetsuppgifter p.g.a. din röst

Remiss behövs för att söka hjälp hos oss

För att komma till oss behövs en remiss från öron-, näs-, och halsläkare eller annan vårdgivare. I remissen önskar vi information om stämbandens utseende och rörelseförmåga.

Bedömning och behandling av röststörningar

Logopeden kartlägger röstproblemen genom att spela in och analysera rösten och genom frågor om din hälsa och röstanvändning. Om röstterapi blir aktuellt så upprättas en behandlingsplan.

Målet med röstterapin är att du ska etablera ett nytt röstbeteende som ska fungera bättre och vara hållbart i längden. Röstterapin består dels av röstrådgivning, dels av övningar i andnings- och röstteknik och tillämpningsövningar som innebär att rösttekniken används medvetet i tal. Som stöd vid hemträning kan du få individuellt anpassade övningsprogram i appen Rösthjälpen. Om röstproblemen är arbetsrelaterade kan röstergonomisk rådgivning och rekommendationer om anpassningar på arbetsplatsen ges. Läs mer om arbetsrelaterade röststörningar och röstergonomi här: Belasta rösten rätt - Arbetsmiljöverket (av.se)

Om rösten av någon orsak är svag kan röstförstärkare förskrivas som ett hjälpmedel.

Du kan ladda ned appen Rösthjälpen här:

 Ladda ned på Google Play Download on the App Store

Läs mer: Appen nytt verktyg för röstträning - Danderyds sjukhus