Röstproblem

Röstproblem kan uppstå när man har ett röstkrävande yrke, ibland i kombination med stress, torr luft och bullrig arbetsmiljö. Röstbesvär kan också förekomma i samband med sjukdom, operation eller långvarig rökning.

Den som har röstbesvär blir ofta trött i rösten och kan få ont i musklerna runt struphuvudet på halsen. Ibland kan det kännas som om man har en klump i halsen. Röstbesvär kan göra att rösten låter hes och skrovlig och det kan vara svårt att göra sig hörd. Kanske undviker man att prata på grund av sina besvär.

När ska man söka hjälp vid röstbesvär?

Om du upplever att du ofta blir hes utan att vara förkyld eller om du känner dig trött i rösten och får ont i halsen av att prata kan du få hjälp hos röstlogopederna på Logopedkliniken. Du kan också söka hjälp om du tycker att rösten blivit svagare med åren och du har svårt att göra dig hörd.

Utredning och behandling av röstproblem

Målet med röstbehandling är att hitta ett sätt att använda rösten som är mer skonsamt för stämbanden. Logopeden undersöker röstfunktionen och gör sedan en behandlingsplan tillsammans med patienten. Behandlingen kan bestå av allt ifrån enstaka besök med rådgivning till ett flertal besök med röstträning och instruktioner för hemträning. Om röstproblemen är arbetsrelaterade kan vi erbjuda ett arbetsplatsbesök. I en del fall kan det bli aktuellt att använda röstförstärkare.

Vid Parkinsons sjukdom finns möjlighet att få intensivbehandling enligt LSVT (Lee Silverman Voice Treatment). Läs mer om LSVT-behandling

Vi samarbetar med öron-, näsa-, halsläkare som undersöker och dokumenterar stämbandens utseende och rörelser.

Heshet hos barn

Barnets röst kan av olika anledningar påverkas så att barnet låter hest. Vanligaste orsaken till långvarig heshet hos barn är stämbandsknutor (stämbandsknottror), det vill säga att en del av stämbandsslemhinnan är svullen. För att kontrollera orsaken till hesheten samarbetar logopeden med öron-, näsa-, halsläkare. Vid behov kan barnet få röstbehandling. Vårdnadshavaren får rådgivning för att hjälpa till att lindra röstbesvären.

Remiss behövs för att söka hjälp hos oss

För att komma till oss behöver du en remiss från till exempel läkare, skolsköterska, psykolog eller annan logoped.

Kontakt

Sofia Norrman, leg logoped, enhetschef
e-post: sofia.norrman@regionstockholm.se
Telefon: 08-123 586 91

På grund av sekretessbestämmelser besvarar vi inte frågor om enskilda patienter per e-post.