Generellt besöksförbud

För att minska risken för smittspridning av covid-19 för Danderyds sjukhus patienter och medarbetare införs ett generellt besöksförbud. Undantag kan göras i särskilda fall.
Mer Info

Lungmottagning

Vi tar emot dig med symtom från luftvägar och lungor.

Om mottagningen

Vi tar emot dig som har överkänslighetsreaktioner med symtom från luftvägarna.

Vi utreder, behandlar och utför undersökningar vid symtom från luftvägar och lungor. Undersökningar som bland annat utförs är lungfunktionsbedömningar med spirometri, gångtester, arteriella blodgaser och bronkoskopi. Om det finns behov av syrgas ordinerar vi detta och följer upp behandlingen.

Vi som arbetar här är lungspecialister och samt sjuksköterskor med speciell kompetens inom lungmedicin.

Telefontider

Mån-tors 11.00-12.00