Generellt besöksförbud

För att minska risken för smittspridning av covid-19 för Danderyds sjukhus patienter och medarbetare införs ett generellt besöksförbud. Undantag kan göras i särskilda fall.
Mer Info

Minnesmottagning

Minnesmottagningen är en specialistmottagning för utredning av misstänkt demenssjukdom.

Om mottagningen

Den första delen av en minnesutredning är en basal utredning som kallas Steg 1-utredning som ska göras på din vårdcentral. Visar utredningen att det finns behov av en utökad utredning skickar läkaren en remiss till oss. Därefter kallar vi dig till ett besök.

Vid en minnesutredning får du genomgå olika undersökningar som sedan vägs samman för att kunna ställa eller avfärda en diagnos. Det kan till exempel vara kognitiva tester, blodprover, magnetröntgen och lumbalpunktion/ryggvätskeprov. Utredningen tar i genomsnitt 3 månader.

Vi vänder oss till dig över 65 år och vårt primära upptagningsområde är Danderyd, Täby, Vallentuna, Vaxholm, Österåker samt norra Solna men vi tar emot patienter och remisser från hela Stockholms län.

Öppettider

Måndag-Torsdag: 08:00-15:00
Fredag: 08:00-14:00
Lunchstängt: 11:15-12:15

När vi fått din remiss skickar vi en kallelse till ett besök. Ta alltid med en aktuell läkemedelslista samt en lista med frågor som du vill ha svar på. Ta med dig glasögon och eventuella hörselhjälpmedel vid besöket.

Det är önskvärt att du har med dig någon närstående till besöket.

Vid besöket träffar du läkare som gör en första bedömning av dina symtom. Om det bedöms att en utredning behöver göras kommer du att bli kallad till flera besök. Kom ihåg att ta med dig ID-handling (legitimation, körkort eller pass).

Efter avslutad utredning kallas du till ett återbesök där läkaren går igenom resultatet av de olika undersökningarna. Det beslutas då hur eventuell uppföljning ska ske. Då det ofta är mycket information som lämnas är det önskvärt att du tar med en närstående även vid detta besök. Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor.

Uppföljande besök vid minnesmottagningen kan ske under cirka ett år. Därefter sker fortsatt uppföljning hos husläkaren.