Generellt besöksförbud

För att minska risken för smittspridning av covid-19 för Danderyds sjukhus patienter och medarbetare införs ett generellt besöksförbud. Undantag kan göras i särskilda fall.
Mer Info

Mottagning väst

Vi tar emot dig som önskar diskutera om du ska behålla din graviditet.

Om mottagningen

Kvinnoklinikens mottagning för familjeplanering heter Mottagning Väst. Vi tar emot dig (utan eller med remiss) som önskar diskutera om du ska behålla din graviditet. Du behöver alltså inte ha bestämt dig för abort för att komma till vår mottagning.

På mottagningen arbetar barnmorskor och läkare men vi har också kuratorer knutna till mottagningen. Kuratorerna kan vid behov stötta dig om du inte har bestämt dig eller ge stöd före, under och efter en abort.

Elektronisk kontakt - Använd 1177 Vårdguidens e-tjänster

Vi har som regel att inte diskutera patientärenden via e-post, då vi inte kan garantera skyddet av personuppgifter. Vill du kontakta din vårdgivare elektroniskt ber vi dig använda 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Om du vill komma till vår mottagning ringer du oss. Du blir sedan uppringd av en barnmorska som frågar dig om senaste mens första dag, när graviditetstestet var positivt och om du har bestämt dig för abort. Du får då en tid för att träffa en läkare för undersökning och preventivmedelsrådgivning.

Preventivmedelsrådgivningen är en mycket viktig del av besöket och vi ser helst att du läst på om olika alternativ innan besöket. Du får annars information och kan få svar på frågor om preventivmedel vid besöket.

Vid besöket får du träffa en läkare för undersökning och preventivmedelsrådgivning. Vi tar prov på klamydia på alla som söker för abort eftersom en klamydiainfektion kan leda till allvarliga komplikationer efter aborten. Vi gör även en ultraljudsundersökning för att se hur långt graviditeten är gången.

Vid läkarbesöker får du information om olika metoder för abort. Vi erbjuder kirurgisk abort mellan sjunde och tolfte veckan. Medicinsk abort kan du få under denna tid och fram till graviditetsvecka 18. Därefter krävs Socialstyrelsens tillstånd för abort.

Efter läkarbesöket träffar du en barnmorska som bokar tid för abort, förmedlar kontakt med kurator eller bestämmer med dig hur vi ska gå vidare om du är osäker. Du kan också diskutera preventivmedel med barnmorskan. Du får skriftlig information med dig hem inför en eventuell abort.

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor.