Generellt besöksförbud

För att minska risken för smittspridning av covid-19 för Danderyds sjukhus patienter och medarbetare införs ett generellt besöksförbud. Undantag kan göras i särskilda fall.
Mer Info

Nationellt respirationscentrum

Vi undersöker och behandlar dig med andningsproblem. Vi är en öppenvårdsmottagning som har öppet vardagar och bedriver därmed inte akutverksamhet. Vid akuta andningsbesvär hänvisar vi till närmaste akutmottagning.

Vid akuta besvär ber vi er att uppsöka akutsjukvård antingen genom att ringa 112 eller besöka närmaste akutmottagning. Ta alltid med reserv- och akutkanyler vid sjukhusbesök.

Gällande beställningar av förbrukningsmaterial ber vi er kontakta er vårdcentral eller ASIH för beställning.

Vid problem med medicintekniskutrustning så som ventilator, bi-levelpap eller CPAP, hostmaskin eller inhalationsutrustning ska kontakt tas med Medicinsk apparatur i hemmet, MAH på telefonnummer: 08-123 675 00"

Om mottagningen

Nationellt respirationscentrum, NRC, är en öppenvårdsmottagning som behandlar patienter med någon form av nedsatt andningsfunktion. Hit kommer patienter som har trakeostomi och/eller behandling med hemventilator för trakealkanylbyte och uppföljning av ventilatorbehandling. 

På mottagningen kan vi specialanpassa trakealkanyler för de patienter där standardlösningar inte fungerar.

Vi har ett utbildningsuppdrag som innebär att vi utbildar patienter, närstående och personliga assistenter i trakeostomivård och hemventilatorvård. 

Telefontider

Rådgivning: Mån-fre 08.30-09.30, övrig tid kan meddelande lämnas och vi ringer upp så snart vi kan.

Tidbokning och sjukresor: Mån-fre kl 10.00-11.00, övrig tid kan meddelande angående avbokning och önskemål om förnyelse av sjukresa lämnas.

Utbildningsfrågor

För frågor angående utbildning, skicka mail till: nrc.utbildning.ds@sll.se

Om problem uppstår jourtid

Vid trasig trakealkanyl och vid behov av hjälp för byte av trakealkanyl åk till närmaste akutmottagning, ta alltid med dig din akutkanyl och reservkanyl.

Tekniska frågor och material till apparater

Om du har tekniska frågor eller behöver nya delar t. ex. slangar och filter till hemventilator, BiLevel, C-pap och viss inhalationsutrustning ska du kontakta hjälpmedelscentralen Hjälpmedel Stockholm (MAH), tel 08-123 675 00

Förbrukningsmaterial

Om du behöver hjälp med att beställa förbrukningsmaterial för din trakeostomivård i hemmet ska du i första hand vända dig till din vårdcentral eller ASIH, undantaget talventil som förskrivs av NRC.

Förbrukningshjälpmedel i hemmet, FHH, kontaktar du för frågor om leveranser av förbrukningsmaterial. Telefonnummer 08-123 366 50

Informationsmaterial

Här finner du handbok med praktisk vägledning för personliga assistenter som hanterar trakeostomi och hemventilatorvård, framtagen av Nationellt Respirationscentrum. Här återfinns den materiallista NRC tagit fram för de material som kan behövas vid trakeostomi-/och hemventilatorvård i hemmet.

Materiallista

Anmäl dig i dagkirurgkassan målpunkt N, plan 5.

Ta alltid med dig din andningsutrustning och eventuella trakealkanyler.

Besök för tillsyn och byte av trakealkanyl

Du träffar en läkare eller sjuksköterska, undersköterska och eventuellt en medicintekniker. Vi kommer att byta din trakealkanyl och se om det är något vi kan förbättra för dig. Du bör alltid ha med dig din reservkanyl och eventuella tillbehör ex talventil, befuktare, innerkanyl och rensrör. Vi går igenom dina trakealkanyler, innerkanyler och rensrör och kasserar det som blivit gammalt och lämnar ut nytt. Detta är ett rutin besök som du gör ungefär var 4-6:e vecka.

Besök för ventilationskontroll

Du träffar en läkare och sjuksköterska eller sjukgymnast för att följa upp behandling med hemventilator, Bi-level eller CPAP. Om du har trakealkanyl försöker vi samplanera besöken så de sker efter varandra. Tillsammans går vi igenom hur behandlingen fungerar och om vi behöver justera

något. Det är viktigt att du har med dig din andningsutrustning, har du två hemventilatorer ska båda tas med till kontrollen. Behandlas du med näs-/ansiktsmask och hemventilator ska du även ta med din mask så att vi kan avgöra om det behövs nya reservdelar eller en helt ny mask. Om behandlingen fungerar bra gör vi denna kontroll en gång per år.

Besök för hostmaskinkontroll

Du träffar en sjukgymnast som tillsammans med dig går igenom hur behandlingen fungerar och justerar om det behövs. Denna kontroll görs en gång per år om behandlingen fungerar bra.

Nattregistrering

En utredning med så kallad nattregistrering i hemmet mäter hur du andas under natten. Vi gör en sådan utredning om du verkar ha behov av andningshjälpmedel (hemventilator, BiLevel och CPAP). När vi lämnar ut utrustningen för nattregistrering får du instruktioner om hur du sätter på dig utrustningen och vad den mäter.  Du får sedan med dig utrustningen hem för att använda den under natten när du sover, följande dag lämnar du tillbaka utrustningen och därefter kontaktar vi dig via brev eller kallar dig på ett uppföljande besök.

CPAP inprovningar

Detta gäller dig som ska genomgå operation med remiss till oss från kirurg- eller anestesimottagningen, eller dig som är inlagd och remiss skickats till oss från vårdavdelningen. Vid första besöket får du träffa läkare som går igenom nattregistreringen du fått göra inför besöket. Därefter träffar du en sjuksköterska eller sjukgymnast som provar ut en mask och CPAP utrustning. Besöket tar ungefär 120minuter.  

Om du tagit prover i samband med besöket ringer vi dig och meddelar resultatet

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor via telefon eller 1177