Generellt besöksförbud

För att minska risken för smittspridning av covid-19 för Danderyds sjukhus patienter och medarbetare införs ett generellt besöksförbud. Undantag kan göras i särskilda fall.
Mer Info

Njurmedicinska kliniken

Vi behandlar dig som har en medicinsk njursjukdom.

Om mottagningen

Vi behandlar dig som har en medicinsk njursjukdom. Vi tar emot både dig som har lätt njurpåverkan och dig som har avancerad njursvikt med behov av dialysbehandling och njurtransplantation. 

Vi som arbetar här är läkare, sjuksköterskor, dietist och kurator. 

Behandlingen vi utför är en kombination av medicinsk behandling och livsstilsförändringar. 

Vi ser gärna att du i första hand kontaktar din husläkare för en första utredning. Inom Region Stockholm finns dock inget generellt remisstvång, du kan skriva en egen remiss.

Telefontider

Mån-fre kl. 08-11, ons även kl. 13-14

Elektronisk kontakt - Använd 1177 Vårdguidens e-tjänster

Vi har som regel att inte diskutera patientärenden via e-post, då vi inte kan garantera skyddet av personuppgifter. Vill du kontakta din vårdgivare elektroniskt ber vi dig använda 1177 Vårdguidens e-tjänster.

När vi fått din remiss sker en medicinsk bedömning av remissen och beslut fattas om du behöver komma till oss eller inte. Antingen skickar vi ett brevsvar eller så skickar vi en kallelse med tid för ditt besök. Av kallelsen framgår om du behöver ta några prover eller på annat sätt förbereda dig inför ditt besök hos oss.

Ta gärna med en lista med frågor som du vill ha svar på.

Det första du gör under ditt besök är att anmäla dig på mottagningen. I samband med ditt besök kommer vi överens om hur den fortsatta vården ska se ut och bestämmer tid för återbesök. Du får också en kortfattad skriftlig sammanfattning av besöket. I vanliga fall innebär din behandling att du kommer till oss många gånger under en längre period. 

Vården och behandlingen utgår från kunskapen att det vid konstaterad njursjukdom går att bromsa sjukdomen genom livsstilsförändringar och medicinsk behandling. Under dina besök så utreder, diagnostiserar och följer vi din njurpåverkan genom provtagningar och undersökningar. Vi ger råd om livsstilsförändringar som påverkar njurfunktionen och beslutar om vilka läkemedel som bäst hjälper dig att bevara din njurfunktion.

Om du har frågor är du välkommen att ringa vår telefonrådgivning.