Generellt besöksförbud

För att minska risken för smittspridning av covid-19 för Danderyds sjukhus patienter och medarbetare införs ett generellt besöksförbud. Undantag kan göras i särskilda fall.
Mer Info

Nuklearmedicin

Vi undersöker bland annat skelettet, hjärtats, lungornas och njurarnas funktion.

Om mottagningen

Du kommer till oss för undersökning av bland annat skelettet, hjärtats, lungornas och njurarnas funktion. Som patient remitteras du hit från någon annan avdelning eller mottagning på sjukhuset eller från primärvården. 

Undersökningarna utförs i allmänhet av specialutbildade röntgensjuksköterskor och biomedicinska analytiker i samarbete med läkare som granskar och bedömer resultatet.

Läs mer om våra undersökningar.

Telefon

Vi använder TeleQ, det innebär att när du ringer till oss får du besked om att vi ringer upp dig, på en bestämd tid.

Efter telefontidens slut går det bra att lämna ett meddelande. Uppge ditt namn, personnummer och ärende. Vill du bli uppringd anger du även ett telefonnummer på vilket vi kan nå dig.

Avgift

Besöksavgiften är 200 kr. Betalning kan ske med kort eller mot faktura. Frikort gäller.

Elektronisk kontakt - Använd 1177 Vårdguidens e-tjänster

Vi har som regel att inte diskutera patientärenden via e-post, då vi inte kan garantera skyddet av personuppgifter. Vill du kontakta din vårdgivare elektroniskt ber vi dig använda 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Om du är berättigad till sjukresa ska du kontakta den mottagning eller avdelning som skickat remissen till oss så beviljar de tillstånd för resa till och från oss.

Om du inte talar eller förstår svenska språket har du rätt till en språktolk. Vi bokar automatiskt tolk till bokad undersökning om det framgår av din remiss att behovet finns.

Kom i god tid till avdelningen. Innan undersökningen anmäler du dig och betalar i vår reception på plan 4. En biomedicinsk analytiker eller röntgensjuksköterska ropar sedan upp ditt namn i väntrummet.

När den biomedicinska analytikern eller röntgensjuksköterskan är klar med undersökningen av dig kommer hon eller han att sammanställa resultatet och vid behov hämta en läkare som granskar undersökningen innan du får lämna avdelningen.

Resultatet av din undersökning skickas till den läkare som skrev remissen och som också ger dig besked om undersökningens resultat. Det brukar vanligtvis ta cirka fem dagar innan vårt svar kommer till den remitterande läkaren.