Generellt besöksförbud

För att minska risken för smittspridning av covid-19 för Danderyds sjukhus patienter och medarbetare införs ett generellt besöksförbud. Undantag kan göras i särskilda fall.
Mer Info

Obesitasmottagning

Vi tar emot dig som ska göra en överviktsoperation.

Om mottagningen

Vi tar emot dig som har gjort eller ska genomföra en överviktsoperation. Detta är en sjuksköterskemottagning i nära samarbete med dietister och läkare.

Kvalitetsregister för obesitaskirurgi (SOReg)

Obesitasmottagning är ansluten till ett svenskt kvalitetsregister inom obesitaskirurgin. Syftet med registret är att utveckla och säkra vårdens kvalitet. Du blir automatiskt inskriven i registret vid operation och om du inte önskar medverka ska du kontakta SOReg.

Mer information om registret hittar du här.

Elektronisk kontakt - Använd 1177 Vårdguidens e-tjänster

Vi har som regel att inte diskutera patientärenden via e-post, då vi inte kan garantera skyddet av personuppgifter. Vill du kontakta din vårdgivare elektroniskt ber vi dig använda 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Förbered dig genom att läsa foldern ”information inför operation mot övervikt” som du fått i vid tidigare läkarbesök och ta med dig den till gruppsamtalet.

Besök gärna beststudien.

Anmäl dig i kassan på kirurgmottagningen.

Vår ambition är att ge dig den information och de verktyg som du behöver för att kunna göra den livsstilsförändring som krävs. Vi arbetar utifrån ett kognitivt beteendevetenskapligt synsätt och vi som håller i samtalen har en utbildning inom KBT.

Du kommer att bli kallad på återbesök till oss 6 veckor samt 1, 2, 5 och 10 år efter din operation. På återbesöken pratar vi om ditt mående, kost och motion, din livsstilsförändring samt kontrollerar blodprover, blodtryck och vikt.