Generellt besöksförbud

För att minska risken för smittspridning av covid-19 för Danderyds sjukhus patienter och medarbetare införs ett generellt besöksförbud. Undantag kan göras i särskilda fall.
Mer Info

Öron-, näs- och halsmottagning

Öron-, näs- och halsverksamheten, som organisatoriskt tillhör Karolinska Universitetssjukhuset öppnar den 2 mars. Vi tar emot remisser för både barn och vuxna från den 17 februari.