Öron-, näs- och halsmottagning

Öron-, näs- och halsverksamheten, som organisatoriskt tillhör Karolinska Universitetssjukhuset har upphört med sin verksamhet vid Danderyds sjukhus.

Kontaktuppgifter till och information om öron-, näs- och halsmottagningen.