Resultat av rehabiliteringen 2022

På mottagningen sker en ständig utvärdering och utveckling av den rehabilitering vi utför. Här är information om våra patienter och vad de tycker om oss.

Remittenter

De flesta av våra patienter kommer från primärvården (65%) eller med egen remiss (20%). Vi får även remisser från annan specialistvård (10%) och från patienter boende i annat län (5%).

Antal patienter

 • Under året hade vi totalt 221 patienter på mottagningen
 • 26 patienter kom på nybesök

Könsfördelning

Det är jämn fördelning mellan män och kvinnor, med 52 % kvinnor och 48% män.   

Åldersfördelning

 • 18–50 år: 22 %
 • 51–70 år: 38 %
 • 71 år och äldre: 40 %

Upplevd hälsa före och efter rehab

 • Före: 40
 • Efter: 60

Hälsoskattning före och efter en avslutad rehabiliteringsperiod enligt livskvalitetinstrumentet EQ-5D, skala 0–100 där 0 står för "sämsta tänkbara tillstånd" och 100 för "bästa tänkbara tillstånd".

Vad tycker våra patienter om oss?

Rehabiliteringen ska för varje individ vara av högsta kvalitet:

 • Bemötandet ska kännas tryggt och säkert.
 • Information och rehabilitering ska ges på det sätt som bäst främjar delaktighet och engagemang hos varje individ.

Så här såg resultaten ut för patienter som har fått rehabiliteringsinsatser under 2022:

Andel patienter som är nöjda/mycket nöjda med:

 • Bemötandet: 100 %
 • Inflytandet över rehabiliteringen: 100 %
 • Informationen om skada/sjukdom: 100 %
 • Informationen om fortsatt stöd: 100 %
 • Resultatet de uppnått: 100 %

Rekommenderar mottagningen

 • Samtliga våra patienter (100 %) rekommenderar vår mottagning!